4 МЕТОДИ ОБРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС

4.1 Штранг-пресування пластмас

Штранг-пресування пластмас – безперервне профільне пресування, метод отримання|здобуття| виробів великої довжини (труб, стержнів і ін.), що полягає у витискуванні пластмаси через прес-форму, що обігрівається з|із| відкритими|відчиненими| вхідним і вихідним отворами. Прес-форму встановлюють на спеціальному горизонтальному пресі, плунжер якого здійснює|скоює,чинить| повільний робочий хід, а потім швидко повертається в початкове|вихідне| положення|становище|. За один цикл пресування видавлюється|видушується| не вся порція матеріалу; підігріта пластмаса, що залишилася від попереднього завантаження|загрузки|, «зварюється» з|із| порцією, що знов|знову,щойно| поступила|вчинила|, дякуючи чому забезпечується безперервний процес. Цим методом переробляють головним чином високонаповнені реактопласты, наприклад, прес-порошки (у виробництві виробів з|із| термопластів метод практично повністю витиснений екструзією). Цикл переробки реактопластов включає розм’якшення матеріалу, його ущільнення для отримання|здобуття| виробів з|із| високими показниками механічних властивостей (ущільнення досягається в результаті|унаслідок,внаслідок| застосування|вживання| прес-форми, площа|майдан| пуансона якої у декілька разів перевищує площу|майдан| вихідного отвору) і затвердіння виробу. Процес здійснюється при тискові|тисненні| 250-400 МН/м2 (2500-4000 кгс/см2) і температурі від 65-80 °С у завантажувальній камері прес-форми до 150-200 °С на виході виробу з|із| її каналу. Продуктивність Ш.-п. п. 2-20 м/год.