3.4 Пластмаси на основі полівінілхлориду

Полівінілхлорид (ПВХ) полімер вінілхлориду| із|із| структурною формулою складеної|складової| ланки, що повторюється. Це термопластичний полімер з|із| температурою склування 70-80°С| і температурою в’язкої течії залежно від молекулярної маси 150-200°С|. ПВХ білий дрібнодисперсний| порошок, розчинний в дихлоретані, циклогек-саноні|, діоксані, метиленхлориді| і т. д., що набрякає в ацетоні, бензині і нерозчинний у воді, спирті, бензині. ПВХ хімічно стійкий матеріал, при температурі до 60°С| він стійкий в розчинах солей|соль|, багатьох кислот і окислювачів|окисників|. При 20°С| полімер стійкий в концентрованих розчинах сірчаної і соляної кислот і в розбавленій азотній кислоті.

ПВХ допускає обробку різноманітними|всілякими| способами: вакуумним формуванням|, штампуванням, фрезеруванням (mill operation), струганням, поліруванням, гравіруванням, склеюванням, зварюванням і так далі. Залежно від способу переробки ПВХ з|із| нього можна отримати|одержувати| жорсткі пластичні маси (непластифікований полівінілхлорид), м’які пластичні маси (пластифікований ПВХ), пористі пластмаси, дуже м’які пластмаси (формопласт|, гідропласт|) і так далі. При нагріванні вище 140°С| відбувається|походить| термодеструкція| ПВХ, що супроводжується|супроводиться| виділенням газоподібного хлористого водню. ПВХ розкладається|розкладає| також при дії світла.

Жорсткі пластмаси на основі полівінілхлориду вініпласти| отримують|одержують| змішуванням ПВХ із|із| стабілізаторами і наповнювачами; вони не містять|утримують| в своєму складі пластифікаторів. Композицію ретельно переміщають, а потім піддають пластикації на вальцях, каландрі або екструдері при 160-180°С|.

Вініпласти володіють достатньо|досить| високою механічною міцністю, діелектричними показниками, стійкістю до багатьом хімічним засобам|коштам|, водостійкістю, грибостійкістю|. Недоліками|нестачами| вініпластів| є|з'являються| невисока теплостійкість і низька удароміцність.

Міцністні властивості вініпласт|у міняються з часом|згодом| і в ще більшому ступені|мірі| із|із| зміною температури. Вініпласт дуже чутливий до надрізу. Для отримання|здобуття| вініпластів| з|із| підвищеною удароміцністю в композицію вводять|запроваджують| еластомери (наприклад, деякі марки співполімеру акрилонітрилу, бутадієну і стиролу). У автомобілебудуванні застосовується удароміцний вініпласт| УВ-10 термопластичний матеріал на основі полівінілхлориду|, бутадієнметилвінілпиридинового| каучуку і інших добавок для виготовлення технічних деталей і виробів.

Полівінілхлорид випускають у вигляді пластикату, плівки, трубки, листа.

Пластикат м’які пластмаси, які отримують внаслідок змішування ПВХ з|із| пластифікаторами, які знижують температури склування і в’язкого перебігу матеріалу, значно полегшують їх перероблення|. Із|із| збільшенням вмісту пластифікатора підвищується морозостійкість матеріалу, зростає відносне видовження при розриві, але|та| знижується механічна міцність, погіршуються його діелектричні показники. Недоліком|нестачею| пластифікованих пластмас є|з'являється| здатність|здібність| пластифікатора екстрагуватися або мігрувати з|із| матеріалу, унаслідок|внаслідок| чого матеріал з часом|згодом| втрачає|розгублює| первинну|початкову| еластичність. Пластикати випускаються у вигляді гранул або стрічки.

У автомобілебудуванні широко застосовуються пластикати: В-60м, В-70м, В-80м, В-90м, а також пластикати для гнучких трубок|люльок|: ПА-1,               ПВ-1, ізоляційний пластикат для трубок|люльок| Е-40-1, ізоляційний пластикат Пвх-і40-14. У марках ПВХ-І перші дві цифри позначають|значать| морозостійкість (°С), останні дві порядок|лад| (ступінь|міра|) величини об’ємного електричного опору при 20°С|.

Для внутрішньої обробки салонів автомобілів застосовується плівковий матеріал полівінілхлоридна|полівінілхлорид| плівка ПВХ типу|типа| 0,4Т| і типу|типа| R, а також плівка АБС + ПВХ і для автомобільної промисловості типу|типа| ПФМ.

Пластизоли (пласти) це дисперсія ПВХ і різних твердих добавок (стабілізаторів, пігментів (colorant), наповнювачів і ін.) в пластифікаторі. Пластизоли застосовують для герметизації зварних швів, захисту днищ кузовів автомобілів, автомобільних і тракторних фільтрів (повітрі і масляних|олійних|) і т. д. Формопласт-Б використовують для заповнення порожнин металоріжучих|металорізальних| верстатів, а гідропласт| для заповнення порожнин різних затисків, здатних|здібних| переміщатися під тиском|тисненням| по вузьких каналах.