3.3 Поліаміди

Поліаміди - полімери, складені ланки яких, що повторюються, сполучені амідним зв’язком.

Поліаміди можуть бути аліфатичними або ароматичними. Поліамідні смоли тверді речовини з|із| високим ступенем|мірою| кристалічності. Вони стійкі в маслах|мастилах|, жирах і лугах, не розчиняються, за рідкісним|рідким| виключенням|винятком|, в аліфатичних, ароматичних і хлорованих|хлорувати| вуглеводнях, але|та| стійкі у фенолах, концентрованих мінеральних і органічних кислотах. У автомобілебудуванні застосовують наступні|слідуючі| марки поліамідів: П-12л, П-12б, ПА-12-11-1, ПА-12-10, ПА-12-20, ПА-6-210/310, ПА-6-110, П-68с-30, поліамід 6, поліамід 610, склонаповнений| поліамід АС-30, КС-30, поліамідна| смола АК-80/20, капролактам.

На авторемонтних заводах знаходить застосування капрон, а також його відходи. Крихта вторинної сировини не має стабільних властивостей і містить до 10% низькомолекулярних з’єднань.

Поліамідні пороші є дрібнодисперсними| поліамідами, що слугують для антикорозійного покриття металевих деталей, вживаних в автомобільній промисловості і машинобудуванні. Покриття наносять|завдають| методами електростатичного і вихрового напилення, зануренням.

Для підвищення експлуатаційних властивостей поліамідів в них вводять антифрикційні добавки: графіт, тальк, сульфат барію, дисульфід молібдену.

Ароматичні поліаміди це в основному безбарвні|безколірні| високоплавкі кристалічні речовини, як правило, погано розчинні в органічних розчинниках, володіють різко вираженою|виказувати| температурою плавлення. Температура розкладання ароматичних поліамідів біля 400°С|.

Для виготовлення різних матеріалів (наповнених пластмас, лаків, плівок і т. д.) застосовують ароматичні поліаміди: фенилон| П, фенилон| С. Композіциі на основі ароматичних поліамідів можуть працювати в умовах сухого тертя, при змащуванні мінеральними і синтетичними маслами|мастилами| і випускаються у вигляді наступних|слідуючих| марок: графелон-10|; -20; -35; -4ДНТ.