3.10 Контрольні запитання

1. Які матеріали називаються пластмасами та які компоненти входять до їх складу?

2. Що таке полімерні матеріали?

3. Як класифікуються  пластмаси, що застосовуються   в   конструкціях автомобілів?

4. Які основні властивості пластмас, що застосовуються   в   конструкціях автомобілів?

5. Що таке поліолефіни та які області їх застосування?

6. Що таке полівініл-хлориди та які області їх застосування?

7. Які існують способи переробки полівініл-хлориду?

8. Які переваги і недоліки полістиролу?

9. Яку роль відіграють фторопласти?

 10. Що таке поліаміди та які їх властивості?

 11. Які властивості полікарбонатів відрізняють їх від інших полімерів?

 12. Що таке фенопластики та на які групи вони поділяються?

 13. Що таке поліуретани та які їх різновиди?

 14. Які компоненти входять до складу етролів?

 15. Для виготовлення яких автомобільних деталей широко застосовують етроли?