3 ПЛАСТМАСИ ТА ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ

3.1 Основні типи та властивості пластмас, що застосовуються в   конструкціях автомобілів

Пластична маса (пластмаса) матеріал, що є композицією полімеру або олігомеру з|із| різними інгредієнтами, що знаходиться|перебуває| при формуванні виробів у в’язкотекучому або високоеластичному стані|достатку|, а при експлуатації в скловидному| або кристалічному стані|достатку|.

Полімер речовина, що характеризується багатократним повторенням однієї або більш складених ланок, сполучених між собою в кількості, достатній для прояву комплексу властивостей, яка залишається практично незмінною при додаванні або видаленні декількох складених ланок.

Олігомер речовина, молекули якої містять складені ланки, сполучені повторюваним чином один з одним, комплекс властивостей якого змінюється при додаванні або видаленні однієї або декількох складених ланок.

До основних груп інгредієнтів відносяться наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, барвники, зшиваючі агенти, структуроутворювачі, мастила|змащування|, антипірени|, антистатики|, антимікробні агенти, антифрикційні добавки, затверджувачі, прискорювачі затвердіння.

За структурою макромолекул полімери бувають лінійними, розгалуженими і зшитими (сітчастими, тривимірними). Полімери залежно від їх будови і зовнішніх умов можуть знаходитися в двох фазових станах: аморфному і кристалічному.

Аморфні полімери залежно від температури можуть знаходитися|перебувати| в скловидному|, високоеластичному| або в’язкотекучому станах|достатках|. При зменшенні температури полімер проходить|минає| ці стани|достатки| в зворотному порядку|ладі|.

На практиці застосування|вживання| залежно від поведінки при нагріванні полімери умовно підрозділяють на термопластичні (термопласти|) і термореактивні (реактопласти|).

Термопластичні полімери (лінійні і розгалужені) при нагріванні вище температури склування розм’якшуються, набувають високої пластичності, а при охолоджуванні вони знов затвердівають, можуть розчинятися у відповідних розчинниках.

Термореактивні полімери залежно від числа поперечних зшивань в сітчастих структурах при нагріванні не здатні до розм’якшення або роз-м’якшуються трохи, але у в’язкотекучий стан не переходять, в розчинниках стійкі або трохи набухають.

Термоеластопласти є новим перспективним класом полімерних матеріалів, властивості яких близькі до властивостей звичайних|звичних| гум, але|та| на відміну від них переробляються|переробляють| високопродуктивними методами, вживаними при переробці пластмас. Найважливішими промисловими термоеластопластами| є|з'являються|, поліолефінові, полиефірні| і поліуретанові термоеластопласти| полістиролів.

Скорочення для позначення полімерів наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Скорочення для позначення полімерів

Скорочене

позначення

Найменування

полімеру

Скорочене

позначення

Найменування полімеру

ПАРА

Поліарилат

ПАК

Поліакрилат

ПК

Полікарбонат

ПММА

Поліметилметакрилат

ПЕТФ

Поліетилентерефталат

ПА

Поліамід

ПВСП

Полівініловий спирт

ПУР

Поліуретан

ПВХ

Полівінілхлорид

ПФ

Поліформальдегід

ПС

Полістирол

ПВАЦЛ

Полівінілацеталь

ПЕ

Поліетилен

ПВФМ

Полівінілформаль

ПП

Поліпропілен

ПВБ

Полівінілбутіраль

ПІБ

Поліізобутилен

До

Кремнійорганічний

полімер