2.8 Віброізоляційні гумотехнічні вироби

До віброізоляційної групи деталей належать опори двигуна і коробки передач, кабіни, муфти, що пе­редають крутний момент, буфери відбою, стиску тощо. Основне призначення вібраційних ГТВ забезпечення захисту від вібрації та швидке гасіння коливань у різних вузлах й агрегатах машин і дви­гунів. В основному вібраційні ГТВ, які застосовуються в машинах, є гумометалевими, що пов'язано з необхідністю їх механічного кріплення у вузлах та агрегатах.

Вібраційні ГТВ мають забезпечувати такі загальні вимоги:

• тривалу працездатність при різних деформаціях (розтяг, стиск, зсув, кручення, а також одночасно кілька видів деформації стиск із зсувом, стиск із крученням);

• низькі залишкові деформації, що не перевищують 10 %;

• високу міцність зв'язку гуми з металом.

Для кожної конкретної групи згідно з призначенням вони мають задовольняти специфічні вимоги експлуатації. Наприклад, подушки підвіски двигунів при експлуатації сприймають масу силового агре-гата, обмежують його зміщення під час дії, зменшують динамічні навантаження, шум і вібрацію, що передаються через подушки на шасі машин.

Вимоги до віброізоляційних ГТВ найбільшою мірою задовольняє гума на основі натурального каучуку. Вона має високу еластичність, стійкість до тривалих та багаторазових деформацій у широкому діапазоні частот, задовільні демпфувальні властивості.

Останнім часом велике поширення для виготовлення ГТВ діста­ли синтетичні гуми на основі ізопренового каучуку, які мають тро­хи менші модульність і стійкість до старіння, ніж натуральні гуми.

Вібраційні деталі залежно від марок гум працездатні при темпе­ратурі           60... 130 °С. Гаммавідсотковий ресурс для віброізоляторів ста­новить 80 %, для втулок гумометалевих шарнірів — 90 %.