2.10 Шланги

Шланги застосовуються як гнучкі трубопроводи,  забезпечуючи  транспортування рідких середовищ (палива, оливи тощо) до вузлів різних систем машин.

До шлангів ставляться дуже високі вимоги. При тривалій експлу­атації під тиском, підвищеній температурі, дії агресивних середовищ вони мають зберігати міцність, герметичність, гнучкість, тривалий час протистояти дії навколишнього середовища, чинити опір зовнішнім механічним навантаженням, зберігати сталість розмірів.

У машинах і двигунах застосовуються армовані бавовняними та синтетичними волокнами шланги прокладної, а також обплітальної конструкції для роботи в середовищі палива, гальмових рідин, води й антифризу.

Особливі вимоги ставляться до гальмових шлангів, оскільки від їхньої надійності та працездатності залежать надійність роботи гальмової системи машини і, як наслідок, безпека.

Гнуті радіаторні шланги з внутрішнім діаметром до 30 мм, які зас­тосовуються для подавання охолодної рідини під тиском до 0,2 МПа, мають бути герметичними при залишковому тиску 0,45 МПа. При внутрішньому діаметрі понад 30 мм вони мають витримувати тиск 0,35 МПа. Кінці шлангів мусять витримувати розтяг у радіальному напрямі до 10 % внутрішнього діаметра.