2 ГУМОВОТЕХНІЧНІ ТА УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ВИРОБИ

2.1 Матеріали, що застосовуються виробництва та відновлення гумовотехнічних виробів

У автомобілях широке застосування знаходять гумові вироби, що відповідають різноманітним вимогам відносно теплостійкості, морозостійкості, хімічної стійкості, твердості, еластичності і пружності. Початковим матеріалом для гум служать натуральний (НК) або синтетичний (СК) каучук.

Ізопентенові групи поліізопрену зв’язані в довгий молекулярний ланцюг, і це дозволяє віднести його до класу лінійних карболанцюгових полімерів.

Поліізопрен і його аналоги, а також полібутадієн і поліхлоропрен відносяться до класу еластомерів. Еластомерами називають полімери, що володіють в широкому температурному інтервалі високою еластичністю, –здатністю піддаватися значним (до тисячі і більше відсотків) оборотним деформаціям при модулі від сотих доль до декількох кілограмів на 1 см2. Ця здатність виявляється в інтервалі між температурою кристалізації (Г) або склування (Т) і температурою переходу еластомера у вязкотекучий стан (Гт).

До еластомерів відносяться також співполімери дієнових і вінілових похідних (бутадієн-стирольний|, бутадієн-нітрильний|, бутилкаучук|, співполімери етилену і поліпропілену і ін.). Велике число еластомерів відноситься до еломентоорганічним| з’єднань|сполучень|, наприклад кремнійорганічні і фторовмісні| полімери. Загальною|спільною| ознакою еластомерів є|з'являється| макромолекулярна будова|споруда|, а також здатність до вулканізації. Каучуки (еластомери) в початковому|вихідному| стані|достатку| для деталей не використовуються через їх високу пластичність.

Перехід пластичного каучуку в еластичну гуму називається вулканізацією, яка є процесом поперечного «зшивання» лінійних макромолекул в рідкосітчасту| структуру. Як вулканізуючі агенти і прискорювачі вулканізація (curing) застосовує переважно сірку, тіурам|, дифенілгуанідин, діазоз’єднання|. До складу гумових сумішей (сирих гум), окрім|крім| каучуку і вулканізуючих агентів, входять наповнювачі (крейда, тальк, оксид цинку, оксид кремнію, вуглекисла магнезія, сажа), стабілізатори, пом’якшувальні засоби, сповільнювачі|уповільнювачі| підвулканізації і інші спеціальні інгредієнти.

Вулканізована гумова суміш називається вулканізатом або гумою. До основних особливостей гуми як конструкційного матеріалу відносяться: малі значення модулів при зсуві, розтягуванні і стисканні; великий вплив тривалості дії прикладеного навантаження і температурного чинника на залежність напруга деформація; практично постійний об’єм при деформації; значні механічні втрати при циклічних деформаціях.

Властивості каучуків і гум і сфера їх застосування можуть розрізнятися залежно від складу гумової суміші (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 Характеристика каучуків і їх призначення

Найменування

каучуків

Коротке позначення

Температура силування, °С

Призначення

Каучуки ізопренів:

     

натуральний

НК

-70 -72

Загальне  призначення, шини і гумотехнічні вироби (РТІ)

синтетичні

СКИ

-66 -70

Загальне   призначення,   шини, амортизатори, губчасті, вироби

Бутадієнові каучуки

СКД

-95 - 110

Протекторні, обкладочні гуми (каркас, брекер боковина)

Бутадієнстірольні каучуки (БСЬК)

СКС

-72 -30

Загальне призначення, шини, РТІ

Етілегагропіленові каучуки

скеп, скепт

-55 -65

Губчасті вироби, автомобільні віконні прокладки і інші деталі автомобілів

Бутилкаучук

БК

-67 -69

Загальне і спеціальне призначення, автомобільні камери, прогумовані тканини

Бутадієн-нітрильні каучуки (БНК)

скн

-25 -50

Маслобензостійкі РТІ (прокладки, манжети)

Хлоропренові каучуки

Наірит

-40

Клинові   ремені,   прокладки   і ущільнюючі деталі, зовнішній шар боковин шин

Фторкаучуки

СКФ

-50 -10

Ущільнення і герметизація виробів, що працюють у контакті з маслами, паливами і  агресивними рідинами

Силоксанові каучуки

СКТВ

СКТФВ

СКТФТ

СКТЭ

-78 -130

Герметизуючі, ущільнюючі  і віброізолюючі прокладки

Частковим замінником каучуку є|з'являється| регенерат пластичний матеріал, який отримують|одержує| шляхом переробки старих гумових виробів (покришок, камер, калош і т.д.) і відходів гумового виробництва. Гумові вироби з|із| регенератом володіють підвищеною масло-| і бензостійкою, стійкістю до дії кислот і лугів, але|та| фізико-механічні| властивості знижені.