1.7 Наплавлення і зварювання деталей плазмою

Суть способу полягає в отриманні струменя плазми з температурою 16000-24000°С за рахунок обжимання і продування газу (аргону, гелію, азоту, водню) через розряд електродуги. Плазма (plasma medium) є речовиною в сильно іонізованому стані. Плазмою можна наплавляти, зварювати, різати метали. Як джерела живлення дуги для отримання плазми застосовують перетворювачі типу ПСОВІ-500, випрямлячі ІПН. Регулювання струму в ланцюзі вольфрамовий електрод - сопло і вольфрамовий електрод - присадна проволока виконується реостатами РБ-300.

Утворення плазми відбувається в спеціальних плазмових головках типу ІМЕТ-107, які складаються з корпусу, електротримача, водоохолоджуваного сопла - каналу і сопла для подачі захисного газу. Електродотримач ізольований від інших частин пластмасовою або керамічною втулкою.

Неплавкий вольфрамовий електрод діаметром 3- 5 мм встановлюють в електродотримач з вильотом 8- 10 мм. Його кінець повинен розташовуватися на рівні верхнього зрізу сопла-каналу. Струмоведучий присадний дріт або порошок подаються безпосередньо під плазмову головку. Виліт дроту з мундштука до плазмового струменя 15 мм. Відстань від сопла-каналу плазмової головки до присадного дроту 5- 8 мм. Для поліпшення якості наплавлення плазмова головка з присадним дротом повинні здійснювати коливальні рухи з амплітудою 8- 60 мм і частотою до 60 коливань в хвилину.

Сила струму в дузі вольфрамовий електрод-сопло (чергова дуга)  дорівнює 15-25 А при напрузі 10-12 В, а в основній дузі (вольфрамовий електродо-присадочний дріт) - до 130 А при діаметрі вольфрамового електроду 3 мм.

При використанні як плазмоутворючого газу аргону його витрата складає 1-3 л/хв. Для оберігання металу, що наплавляється, і відновлюваної деталі від дії атмосфери зона плазми оточується захисним середовищем з аргону, азоту або СО2, витрату яких складає 10-15 л/хв.

Інші види зварки і наплавлення на ремонтних підприємствах розповсюдження не отримали.