1.5 Особливості зварювання сталевих деталей

Відновлення деталей з тонколистових сталей 08, 10, 20 (кабіни, кузови, баки, корпуси фільтрів тощо) проводиться газовою або електродугою зваркою.

Газова зварка ведеться нейтральним полум’ям з використанням в якості присадного матеріалу зварювальних проволок Св-08А, СВ-ЮГА, Св-12А (ГОСТ 2246-70). Потужність зварювальних пальників залежить від способу зварки:

 при лівому

, л/год.,

при правому

, л/год.

Для підвищення міцності шви рекомендується проковувати в гарячому стані.

Електродугове зварювання сталевих деталей ведеться на постійному або змінному струмі сталевими електродами за ГОСТ 9467-60 (від Е-34 до Е-145). Електроди від Е-34 до Е-70 виготовляються із зварювального дроту Св-08, а від Е-85 до Е-145 - з легованих зварювальних дротів. Зазвичай маркування деталей ведеться за виглядом покриття, які підрозділяються на руднокислі, рутилові, фтористокальциві, органічні.

Для зварювання деталей з конструкційних низьковуглецевих і низьколегованих сталей 15Х, 18ХТГ, 20ХНМ і інших застосовуються електроди мазкий ЦМ-5, ОМА-2, ОЗС-2, електроди з покриттями рутилу і карбонатних для рутилу мазкий МР-3, АНО-4, АНО-6, ОЗС-4, ОЗС-6, а також універсальні електроди АНО-6 з покриттями ільменіту.

Для зварювання деталей з конструкційних середьновуглецевих сталей 40Х, 45, 50ГС і інших застосовуються електроди мазкий УОНІ-13/45, УОНІ-13/55, У ВОНИ-13/65, УОНІ-13/85, У-340/55, У-340/105 і ін.

Крім того, зварювання (наплавлення) вказаних сталей можна проводити порошковими проволоками типу рутилу мазкий ПП-АН-1, ПП-ДСЬК-1, ПВС-1, ПВС-1Л, які з успіхом замінюють електроди типу Е-342, Е-350.

Для ручного наплавлення електродуги зношених деталей з середьновуглецевих сталей застосовують електроди ОЗН-250, ОЗН-300, ОЗН-350, ОЗН-400, У-340-нб, ВСН-6, К-2-55, ПП-250 і ін.

Режими зварювання і наплавлення сталевих деталей вибирають залежно від типу і діаметру електроду

,

де  – сила зварювального струму, А;

 – діаметр електроду, мм.

При зварюванні порошковими електродами сила зварювального струму приймається рівною . Якість зварки залежить від довжини дуги і форми руху електроду.