1.2 Метали та матеріали, що застосовуються при відновленні                      деталей автомобілів зварюванням, наплавленням та напилюванням

1.2.1 Зварювання і наплавлення, як способи відновлення деталей

Зварка і наплавлення є найпоширенішими способами відновлення деталей. На ремонтних підприємствах знаходять застосування немеханізовані – ручні (газова, електродуга) і механізовані способи зварки і наплавлення. Ручних способів зварки припадає на частку від 35 до 65% загальної трудомісткості зварювальних робіт. Серед механізованих способів найбільше застосування отримали: наплавлення під шаром флюсу, в середовищі захисних газів, вібруючим електродом в рідині, в середовищі водяної пари. Досвідчену перевірку проходять плазмова зварка і наплавлення, зварка тертям, наплавлення рідким металом, електрофізичні способи зварки (дифузійні, ультразвукові, лазером, електронно-променеві, імпульсно-дугові).

Продуктивність і якість зварювальних і наплавлювальних робіт залежать від виду зварки і наплавлення, властивостей і хімічного складу присадних матеріалів, захисного середовища, режимів роботи, ступеня механізації і автоматизації, досконалості підготовчих і завершальних операцій.

Широке використання зварки і наплавлення в ремонтному виробництві обумовлене простотою, універсальністю, високою продуктивністю, низькою собівартістю відновлення, застосованістю на заводах і в автотранспортних підприємствах.

Зварювальні процеси використовуються для відновлення деталей з тріщинами, пробоїнами, раковинами від корозії, а наплавні – для відновлення форми і розмірів зношених деталей.

Автомобільні деталі за особливостями зварки і наплавлення можна об’єднати в такі групи: деталі з сірого і ковкого чавуну; деталі з алюмінієвих сплавів; деталі з цинкових сплавів; деталі з тонколистової і профільної низьковуглецевої сталі 08, 10, 20; деталі з середньовуглецевих сталей 40, 45, термічно не оброблені або нормалізовані; деталі з середньовуглецевих сталей, термічно оброблені; деталі з низьковуглецевих сталей з поверхнями, що піддавалися хіміко-термічній обробці (цементації, ціануванню, азотуванню).

1.2.2 Газове зварювання і наплавлення деталей

При газовій зварці і наплавленні якість продукції і тривалість процесу залежать від властивостей горючого газу (ацетилену (acetylene), водню, природного газу), співвідношення горючого газу з киснем, тиску і витрати газів, вигляду і властивостей присадних матеріалів, флюсу, способу зварки (лівий, правий), розміру і швидкості руху пальника, а також від підготовчих і завершальних операцій.

1.2.3 Електродугове зварювання

При електричній дуговій зварці і наплавленні якість продукції і тривалість процесу залежать від виду струму (постійний, змінний), полярності струму (пряма, зворотна), виду зварки (плавким і неплавким електродом), вигляду і властивостей присадного матеріалу, флюсу і захисного середовища, ступеня механізації і автоматизації процесу (ручна, напівавтоматична, автоматична), режимів наплавлення (довжина дуги, кут наплавлення електроду, швидкість подачі електроду, частота обертання деталі, швидкість наплавлення, величина подачі, сила і напруга струму), а також від способу і режимів підготовчих і завершальних операцій для обробки зварених і наплавлених деталей.