1.10 Контрольні запитання

1. Що називається припоєм?

2. Які основні вимоги пред’являються до припоїв?

3. Як класифікуються припої?

4. Для чого призначені флюси?

5. Як класифікуються флюси?

6. Які особливості зварювання деталей з чавуну?

7. Які особливості зварювання деталей з алюмінієвих сплавів?

8. Які особливості зварювання стальних деталей?

9. Які метали та матеріали застосовуються при нарощуванні деталей електролітичним покриттям?

10. Які метали і сплави використовуються при механічній обробці деталей?

11. Які абразивні та алмазні інструменти застосовуються в авторемонтному виробництві?