3.8.3. Загін для підтримання громадського порядку в університеті

Важливою ланкою студентського самоврядування є добровільний студентський загін, головним завдання якого є забезпечення громадського порядку на території університету. Власне з цієї структури і розпочиналось в нашому університеті студентське самоврядування, коли в березні 1993 р. наказом ректора № 11 було створено студентський загін для підтримання порядку в гуртожитках та в інституті (ЗППГІ), в червні 1993 р. Радою з виховної роботи було затверджено Положення про ЗППГІ, а після набуття інститутом статусу національного університету ректор затвердив оновлене “Положення про загін для підтримання порядку в гуртожитках та на території вінницького національного технічного університету” (ЗППГУ).

Сам факт створення такого загону свідчив про бажання і здатність студентів попереджати антигромадські прояви  в молодіжному середовищі, здійснювати контроль за виконанням студентами „правил внутрішнього розпорядку ВНТУ”, захищати від проявів агресії, морального і фізичного тиску тих, кого намагаються скривдити, принизити, втягнути в конфлікт або примусити стати виконавцем чужих обов’язків, егоїстичних намірів, сумнівних розваг.

Процес формування загону, його діяльність завше стикались і стикаються з певними труднощами, з проблемами необхідного оновлення його складу,  але варто звернути увагу й на те, що упродовж 15 років члени загону набували певного авторитету в студентському середовищі, а головне, завжди мали і мають підтримку не тільки з боку адміністрації, але й серед тих студентів, хто прагне жити в правовому полі хто сповідає і виконує правові норми, усвідомлює правила і закони співіснування в колективі.

Сталий і закономірний авторитет загону серед більшості студентів, які проживають у гуртожитках, пояснюється тим, що при формуванні загону ми завжди намагались і намагаємось дотримуватись критеріїв, що базуються на високих морально-правових вимогах до особистості в цілому, студента вищого навчального закладу, зокрема. Головними є – високий рейтинг у навчанні, непохитне дотримання моральних і правових норм життя, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення, людяність, комунікабельність, вихованість тощо. Неодмінною умовою також є спортивна загартованість, організованість, внутрішня дисципліна, здатність керувати власними емоціями, готовність приймати рішення і надавати моральну та фізичну допомогу тим, хто її потребує, відповідально ставитись до своїх обов’язків.

Структура загону передбачає наявність командира загону, начальника штабу (заступник директора студмістечка) та 5 ланок, кожну з яких очолює командир ланки, що має статус заступника командира загону. Впродовж багатьох років командирами загону найчастіше були студенти, які мали найвищий рейтинг у навчанні (абсолютні відмінники).

Основними завданнями ЗППГУ є:

 • охорона і забезпечення громадського порядку в гуртожитках та на території університету;
 • забезпечення особистої безпеки студентів, захист їх законних інтересів;
 • захист власності від злочинних посягань;
 • запобігання правопорушенням і їх припинення в межах компетенції членів загону;
 • здійснення профілактичних заходів в колі студентів, схильних до правопорушень;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед студентів щодо правил проживання в гуртожитках.

Головними принципами діяльності загону є:

 • власний приклад (в навчанні, в поведінці, в спілкуванні);
 • законність, взаємодопомога, взаємопідтримка;
 • інтелект, воля, гуманність як засоби впливу і методи розв’язання конфліктних ситуацій;
 • пріоритет духовної сили над фізичною;
 • повага до особистості;
 • підтримка найкращих традицій університету, захист честі Альма-матер.

Для першокурсників члени загону, як і члени студентського самоврядування в цілому, можуть бути реальним взірцем того кращого, що характеризує студента вищого навчального закладу. Тому куратор має знати не тільки специфіку діяльності загону, представників загону власного факультету, але й налаштовувати студентів групи на взаємодію і співпрацю з членами загону. Важливо, щоб першокурсники відчули свою причетність до студентської спільноти університету, усвідомлювали себе як частину студентського братства, в якому студенти старшого курсу сприймаються як друзі, порадники, захисники. Варто одну із кураторських годин присвятити зустрічі з представниками ЗППГУ з метою заохочення студентів до участі в роботі загону.