3.8.1. Студентська рада університету

Студентська рада ВНТУ функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє навчальній, науковій, фізичній та творчій діяльності студентів, гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

Виконавчим органом Студентської ради університету є президія Студентської ради ВНТУ. Структурною та організаційною основою Студентської ради ВНТУ є Студентські ради факультетів, Студентська рада студмістечка (Студентські ради гуртожитків). Їх діяльність регламентується Положенням про студентське самоврядування ВНТУ “Студентська рада ВНТУ”, Положенням про Студентську раду студмістечка.

Наш університет вагомо заявив себе як успішний розробник проектів ЮНЕСКО за програмою Tempus-Tacis. У червні 2006 року успішно завершено дворічний проект “Впровадження Європейського досвіду студентського самоврядування в університетах України”, як іноземні партнери якого – національна студентська спілка Великої Британії, що об’єднує студентів коледжів і університетів Об’єднаного Королівства та Північної Ірландії та університету du Littoral із французького міста Дюнкерк.

Основними завданнями і напрямками діяльності Студентської ради ВНТУ є:

  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, магістрів, аспірантів під час навчального процесу, відпочинку і в побуті;
  • сприяння навчальній, науковій, фізичній, практичній та творчій діяльності студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • участь у всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах;
  • пропаганда здорового способу життя;
  • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
  • участь у розподілі стипендіального фонду;
  • участь студентів у реалізації державної соціальної молодіжної політики.