3.7. Лабораторія соціологічних досліджень

Процеси виховання та проблеми адаптації першокурсників потребують зворотного зв’язку, без якого важко усвідомити ефективність співпраці куратора з групою. Вивчення, аналіз, моніторинг різнобічних проблем в молодіжному середовищі допомагає здійснювати лабораторія соціологічних досліджень ВНТУ, яка була створена 1 грудня 2002 року на підставі Указу Президента України “Про розвиток соціологічної науки в Україні” від 25 квітня 2001 року № 275/2001.

Основними напрямками діяльності лабораторії є дослідження:

 • механізмів функціонування і трансформації масової свідомості населення міста;
 • стану соціального захисту, соціальної роботи та соціальної політики;
 • динаміки ціннісних орієнтацій студентської молоді;
 • проблеми девіантної поведінки сучасної молоді;
 • ролі університетської освіти у формуванні інтелектуальної еліти в Україні;
 • проблеми освіти студентської молоді;
 • проблеми проведення вільного часу та дозвілля;
 • проблеми студентської сім'ї.

Куратор може скористатися результатами моніторингових досліджень, які проводяться лабораторією серед студентства ВНТУ щодо соціальних проблем, серед яких зокрема:

 • мотиви вибору професії та ставлення до неї сьогодні;
 • проблеми соціальної адаптації студентів у ВНЗ;
 • причини труднощів навчання у ВНЗ;
 • професійна направленість студентів;
 • стан життєвих цінностей молоді;
 • ставлення молоді до політичних перетворень українського суспільства;
 • ставлення до зовнішньополітичних та економічних пріоритетів України;
 • проблема злочинності та погляди на громадський порядок;
 • ставлення до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин.

Ці проблеми можуть бути темою для обговорень в групі, а також поштовхом для аналізу (вивчення) ситуації в групі, на факультеті тощо.

Куратору, який планує співпрацю з лабораторією соціологічних досліджень, варто знати, щолабораторія соціологічних досліджень надає такі послуги:

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб і відомств;
 • надання науково обґрунтованих соціологічних даних структурним підрозділам ВНТУ, органам виконавчої влади, засобам масової інформації тощо;
 • розробка соціологічного інструментарію та нормативних документів прикладних соціологічних досліджень;
 • надання інформації про результати соціологічних досліджень, що проводяться на рівні міста, області, країни, міжнародних соціологічних досліджень.

Співробітники лабораторії докладають максимум зусиль для створення сприятливих умов для функціонування та розвитку соціологічної науки, підвищення її ролі у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцненні демократичних засад суспільства та забезпеченні прогнозованості суспільних процесів.

Лабораторія соціологічних досліджень має офіційний інтернет-сайт, який представлений у тримовному варіанті (укр., рос., англ.) та постійно поповнюється  новою інформацією про результати соціологічних досліджень, що були проведені на території України та в інших країнах світу. На сайті можна скористатися базою соціологічних міжнародних, російських та українських інтернет-ресурсів, познайомитись з нормативними соціологічними документами, самому взяти участь у запропонованому інтернет-опитуванні, а також знайти багато цікавої та корисної інформації соціологічного характеру. На пошуковому сервері Bigmir в категорії “Освіта та наука” серед більше ніж 2200 офіційно зареєстрованих сайтів рейтинг сайту лабораторії ВНТУ за популярністю знаходиться в першій чверті по Україні. Серед користувачів сайту крім представників пострадянського простору (Україна, Росія, Білорусія) є відвідувачі з Германії, Польші, Словакії, Болгарії, Голландії, Ізраїлю та інших країн Євросоюзу, США, Бразилії. Всього ж географія користувачів сайту представлена близько 50 країнами світу.

Наш сайт: http://www.socio-lab.osvita.com.ua