3.5. Бібліотека університету

Науково-технічна бібліотека ВНТУ є важливим в регіоні науковим, навчальним, культурно-просвітницьким й інформаційним закладом. Заснована бібліотека в 1960 році. Її історія – невід’ємна частина історії університету. З філіалу Київського політехнічного інституту наш ВНЗ став у 2003 році національним університетом, який знають не тільки в Україні, а й за її межами.

Бібліотека має великий інформаційний потенціал – 870 тисяч одиниць книг, журналів, газет, спецвидів видань, дисертації відповідно до профілю ВНТУ. Передплачує біля 340 назв періодичних видань. Забезпечує кваліфіковане, професійне обслуговування 11300 користувачів щорічно, які отримують біля 865 тис. одиниць друкованої продукції.

Щорічно в бібліотеку надходить 20 – 24 тис. примірників книг, брошур, періодики, в т.ч. видання та навчальні посібники викладачів ВНТУ. Переважне місце у фонді належить навчальній літературі: підручникам, посібникам, довідковим виданням, універсальним і галузевим енциклопедіям, довідникам, словникам.

В структурі НТБ 7 відділів. До послуг читачів працює 8 читальних залів, 4 абонементи, міжбібліотечний абонемент, зал каталогів.

В НТБ діє служба автоматизації та комп’ютеризації бібліотечних процесів. З 1994 року створено електронний каталог (ЕК), який містить 8 баз даних, а саме: книг, дисертацій, стандартів, передплат, ДБН, “авторів ВНТУ”, “Вища школа”, журнальних статей (з анотацією).

Читач має можливість не тільки підібрати собі літературу за допомогою “ключа” та анотації, а й подивитись скільки примірників видання є в НТБ і в яких відділах. Кожен місяць співробітники бібліотеки інформують читачів та підрозділи університету про нові надходження.


Інформаційний орієнтир

Зорієнтуватися в книжкових багатствах НТБ за допомогою каталогів, картотек, фонду довідкових, реферативних та бібліографічних видань, здійснити пошук в електронних базах даних допомагає відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування. Довідково-бібліографічний апаратдає уявлення про фонд і дозволяє за допомогою чергового бібліографа вибрати і замовити необхідну інформацію. В окремих галузевих відділах літератури є відповідний їх фонду довідково-бібліографічний апарат.


Обслуговування користувачів

Видання для опрацювання можна одержати в читацьких залах і абонементах відділів НТБ.

Відділ суспільно-гуманітарних знань.

Абонемент. Здійснює оперативне обслуговування користувачів всіх категорій (студентів, магістрів, аспірантів, співробітників і викладачів) й забезпечення їх науковою, навчальною та художньою літературою. Фонд нараховує понад 60 тис. примірників літератури з права, філософії, політології, етики, естетики, психології, релігієзнавства, мистецтва, географії, спорту. 

Читацька зала відділу. У фонді зібрано біля 8 тис. примірників літератури суспільних та гуманітарних наук. Щорічно до читацької зали надходить біля 120 назв газет та журналів України, Росії, Вінниччини гуманітарного напрямку.


Відділ навчальної літератури

Абонемент і читацька зала відділу обслуговування студентів молодших (1 – 3) курсів навчальною літературою.

Абонемент і читацька зала для студентів старших (4 – 6) курсів.

В фонді відділу зібрана навчальна література з фундаментальних наук – математики, фізики, хімії, а також література з усіх спеціальностей та спеціалізацій ВНТУ.


Відділ наукової літератури

Абонемент обслуговує професорсько-викладацький склад, аспірантів, співробітників. 

Читацька зала наукової літератури, економіки та політології. Комплектується літературою з різних галузей знань (техніки, економіки, політології, мовознавства, природничих наук) та отримує біля 40 назв журналів з економіки, бухобліку, фінансів, аудиту, політології. Обслуговує всі категорії користувачів.

Читацька зала інформаційних видань та спецвидів літератури проводить обслуговування користувачів усіх категорій. В фонді подано спецвиди нормативно-технічної документації (ДСТУ), патенти, дисертації, автореферати дисертацій та інші неопубліковані документи.

Читацька зала періодики обслуговує всі категорії читачів. Фонд нараховує біля 160 назв газет і журналів з природничо-наукових і технічних наук.

Читацька зала дипломного проектування. Зібрані дипломні проекти за 5 останніх років та графічні частини до них за 3 роки. Обслуговуються користувачі старших курсів.

Читацька зала Центру культурології.

В фонді зібрана література гуманітарних галузей знань. Читацька зала отримує більше ніж 40 назв періодичних видань українською та російською мовами. Робота читацької зали тісно пов’язана з Центром культурології та кафедрою культурології, соціології, педагогіки та психології.Електронні ресурси бібліотеки

  • Електронний каталог (віддзеркалює активний фонд бібліотеки, в тому числі аналітичний розпис періодики).
  • Бібліографічні БД (тематичні покажчики, та інформаційні списки на допомогу навчальному процесу “Автори ВНТУ”, “Дисертації”, “Вища школа” та інші.