2.3.4. Методичні матеріали для роботи кураторів
2.3.4.1. Дослідження психологічних властивостей особистості

В своїй роботі куратор може звертатися не тільки до свого досвіду, психологічної інтуїції, але й до психологічних та педагогічних тестів і методик. Звичайно, йому буде важко проводити та інтерпретувати складні методики  дослідження. Для цього існує велика кількість тестів розважального характеру. Робота з ними – своєрідна гра, покликана спонукати людину до самоаналізу та спроби замислитись над своїм ставленням до багатьох етико-психологічних проблем.

Але є тести, як метод психологічного чи педагогічного дослідження, які створені і використовуються з дотриманням всіх вимог, яким має відповідати науковий процес. При дослідженні особистості варто виокремити ті її особливості, які, з одного боку, є незмінними упродовж життя, з іншого - є підґрунтям похідних, динамічних, особистісних. До таких відносять характер, темперамент.

Виходячи з вимог науковості, простоти проведення та інтерпретації і вибиралися запропоновані нижче тести та методики.

Три з них – орієнтовані на дослідження ґрунтовних психологічних вимірів особистості – темпераменту, характеру та самооцінки, дві методики покликані допомогти куратору дослідити і скорегувати психологічний клімат студентської групи.

Для індивідуальної та групової роботи кураторові варто володіти ігровими, тренінговими методиками. Деякі з них наводяться в підрозділі “Соціально-адаптаційна практична робота”.


Дослідження проявів характеру особистості
(Тест Г. Айзенка “Ваш характер”)

Одним із важливих проявів особистості є її характер. Досить суттєвий матеріал для дослідження характеру особистості дає одна з найпопулярніших психологічних методик – тест Г.Айзенка “Ваш характер”.

Теоретичні матеріали до виконання дослідження

Поняття “інтроверсія” і “екстраверсія” запропоновані швейцарським психологом К. Юнгом. В основі поділу, запропонованого ним, лежить уявлення про те, що в житті людини є дві групи явищ – явища зовнішнього життя і внутрішнього. Як в тому, так і в іншому відбуваються певні події – тобто те, що змінює життя, що є значущим для людини.

Екстраверти – (від латинських коренів “екстра” – “назовні”, “верто” – “направляю” – спрямовані назовні) особистості, які спрямовані назовні, в силу організації їх нервових процесів потребують постійного стимулювання з боку зовнішнього середовища. Їм притаманний потяг до нових вражень. Такі люди потребують товариства, вони невимушені в поведінці, імпульсивні, безтурботні, балакучі. Їх почуття, емоції не завжди піддаються контролю. Вважається, що екстравертам властиві товариськість, імпульсивність, гнучкість поведінки, велика ініціативність (але незначна наполегливість) та висока соціальна адаптовність. Екстраверти зазвичай наділені зовнішньою чарівністю, прямолінійні в судженнях, орієнтуються переважно на зовнішню оцінку. Добре виконують роботу, яка вимагає негайних рішень.

Інтроверти – (від лат. “інтро” – “всередину”, “верто” – “направляю” – спрямовані всередину). Їм не потрібне значне зовнішнє стимулювання, і ця властивість формує специфіку їх поведінки. Людина-інтроверт менш контактна, їй притаманні нетовариськість, замкненість, друзів у неї небагато, але вона вірна їм надовго. Інтроверт уникає галасливих компаній, повільний, поважний, планує свої дії та вчинки, досить добре контролює емоції.

Інтровертам притаманна соціальна пасивність (за досить великої наполегливості), схильність до самоаналізу і складності щодо соціальної адаптації. Інтроверти краще справляються з монотонною роботою, вони обережні, охайні, педантичні.

Амбавертам притаманні риси екстра- та інтроверсії. Інколи для уточнення цього показника рекомендується додаткове обстеження за допомогою інших тестів.

“Чистих” екстравертів та інтровертів практично не буває, але всі ми займаємо в цьому діапазоні певне місце, ближче до того чи іншого полюса.

Емоційні реакції людини можна розрізняти, виходячи, зокрема, з того, наскільки в них врівноважені чи, навпаки, не врівноважені процеси збудження та гальмування. Врівноважена людина здатна контролювати свої емоційні прояви, володіти ними. Саме це і визначає рівень емоційної стабільності людини.

Варто зазначити, що мова йде не про саму емоційність або неемоційність і не про здатність виявляти чи приховувати емоції, а власне, про рівень контролю за емоційними проявами. Виходячи з цього, люди поділяються на емоційно стабільних і емоційно нестабільних. Емоційна нестабільність є причиною багатьох проблем особи, і тому є сенс вимірювання її рівня у людини.

На нейрофізіологічному рівні емоційна стабільність чи нестабільність людини зумовлюються динамікою процесів збудження-гальмування в півкулях головного мозку. Процеси збудження і гальмування можуть бути більш чи менш врівноважені – тоді ми говоримо про ту чи іншу міру емоційної стабільності.  Вони  можуть  бути  неврівноважені.  При  цьому може переважати або процес збудження, або процес гальмування. І те, і інше притаманне людині емоційно нестабільній.

У емоційно нестабільних людей-екстравертів переважає процес збудження, а у емоційно нестабільних людей-інтровертів – процес гальмування.

Показник “емоційна стабільність – нестабільність” біполярний і утворює шкалу, на одному полюсі якої знаходяться люди, що характеризуються надзвичайною емоційною стійкістю, чудовою адаптовністю (показник 0-12), а на іншому – надзвичайно знервований, нестійкий і погано адаптовний тип (показник 12-24).   


Проведення дослідження
Тест Г. Айзенка ”Ваш характер”

1. Дати відповіді на питання, ставлячи “так” (+) у випадку позитивної відповіді, “ні” (-)  – у випадку негативної.

Зміст тверджень Так  Ні 
 1. Ви часто відчуваєте потяг до нових вражень, потребу отримувати сильні відчуття?
 2. Ви часто потребуєте друзів, які зможуть вас зрозуміти, підтримати, виявити співчуття?
 3.  Ви вважаєте себе безтурботною людиною?
 4.  Вам дуже важко відмовитися від своїх намірів?
 5. Ви обмірковуєте свої справи неквапливо і вважаєте за потрібне задуматися, перш ніж діяти?
 6. Ви завжди дотримуєтеся своїх обіцянок, навіть якщо це вам невигідно?
 7. У Вас часто бувають спади і піднесення настрою?
 8. Ви швидко дієте й говорите і не витрачаєте багато часу на обдумування?
 9. У Вас виникало коли-небудь почуття, що ви нещасна людина, хоча ніякої вагомої причини для цього не було?
 10. Ви здатні побитися об заклад на будь-що?
 11. Ви ніяковієте, коли прагнете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам до вподоби?
 12. Чи буває так, що, розгнівавшись, Ви втрачаєте витримку?
 13. Ви часто дієте необмірковано, спонтанно, під впливом моменту?
 14. Вас часто непокоїть думка про те, що вам не варто було щось робити чи казати?
 15. Вам цікавіше читати книги, ніж спілкуватися із людьми?
 16. Вас легко образити?
 17. Ви полюбляєте часто бувати в компанії?
 18. Вам спадає на думку таке, чим не хотілося б ділитися з іншими людьми?
 19. Чи правда, що інколи Ви настільки сповнені енергією, що все “горить” у руках, а інколи відчуваєте сильну млявість?
 20. Ви намагаєтеся обмежити коло своїх знайомств кількома найближчими друзями?
 21. Ви багато мрієте?
 22. Коли на Вас кричать, ви відповідаєте в такий самий спосіб?
 23. Вас часто гнітить почуття провини?
 24. Всі ваші звички позитивні та бажані?
 25. Ви здатні дати волю почуттям і добре повеселитися в галасливій компанії?
 26. Чи можна сказати, що нерви у Вас часто бувають вкрай напруженими?
 27. Вас вважають людиною жвавою і веселою?
 28. Після того, як справу зроблено, Ви часто повертаєтесь до неї подумки і гадаєте, що могли б зробити краще?
 29. Ви зазвичай мовчазні та стримані, коли знаходитесь серед людей?
 30. Ви передаєте плітки?
 31. У Вас буває безсоння від напливу хаотичних думок?
 32. Вам простіше і легше прочитати те, що вас цікавить, у книзі, навіть коли про це легко дізнатись у друзів?
 33. Чи буває у Вас сильне серцебиття не через фізичні причини?
 34. Вам подобається робота, яка вимагає пильної уваги?
 35. У вас бувають напади тремтіння?
 36. Ви завжди говорите про знайомих людей тільки добре навіть тоді, коли впевнені, що вони про це не дізнаються?
 37. Вам неприємно бувати в компанії, де постійно кепкують один з одного?
 38. Чи правда, що В дратівливі?
 39. Вам подобається робота, яка вимагає швидкості дій?
 40. Вам часто не дають спокою думки про різні неприємності, які могли б статися?
 41. Ви неквапливі в рухах?
 42. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу?
 43. Ви часто бачите страшні сновидіння?
 44. Чи правда, що Ви так любите поговорити, що ніколи не втратите нагоди побалакати із незнайомою людиною?
 45. Вас непокоять які-небудь болі?
 46. Вас засмутило би, якби ви довго не могли бачитися зі своїми друзями?
 47. Ви можете назвати себе нервовою людиною?
 48. Чи є серед Ваших знайомих такі, котрі вам явно не подобаються?
 49. Вас зачіпає критика ваших вад або роботи?
 50. Ви могли б сказати, що ви – впевнена в собі людина?
 51. Вам важко отримувати справжнє задоволення від вечірки?
 52. Вас непокоїть почуття, що ви чимось гірші від інших?
 53. Ви зумієте внести пожвавлення в нудну компанію?
 54. Чи буває так, що Ви говорите про щось, чого зовсім не знаєте?
 55. Ви піклуєтесь про власне здоров’я?
 56. Ви полюбляєте кепкувати з інших?
 57. Ви страждаєте від безсоння?
   

2. Необхідно для кожного показника порахувати суму балів, нараховуючи по одному балу за кожну відповідь, яка збігається з ключем, таким чином отримати показники за кожною з трьох шкал.

2.1 Опрацювати результати за шкалою “Щирість”.

Щирість: відповіді “так” на запитання 6, 24, 36; відповіді “ні” на запитання 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Якщо цей показник перевищує 4 бали, то можна стверджувати, що Ви, на жаль, не були щирі у відповідях на запитання тесту.

відзначимо, що в даному разі мова йде тільки про міру щирості у відповідях на запитання тесту, але ні в якому разі не про нещирість як особистісну характеристику.

2.2 Опрацювати результати за шкалою “Екстраверсія – інтроверсія”.

Екстраверсія-інтроверсія: відповіді “так” на запитання 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; відповіді “ні” на запитання: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.

Показник “екстраверсія – інтроверсія” характеризує індивідуально-психологічну орієнтацію людини на світ зовнішніх об’єктів (екстраверсія) або на внутрішній суб’єктивний світ (інтроверсія). Якщо Ви отримали більше, ніж 12 балів, можна вважати, що ви екстраверт, якщо менше – інтраверт.

2.3 Опрацювати результати за шкалою “Емоційна стабільність – нестабільність”.

Емоційна стабільність – нестабільність: відповіді “так” на запитання 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57; відповіді “ні”  не враховуються.

Показник “емоційна стабільність – нестабільність” спрямований на виявлення ступеня емоційної стабільності – нестабільності. Якщо Ви отримали менше ніж 12 балів, можна вважати, що ви емоційно стабільна людина, якщо більше – емоційно нестабільна.

3. Побудувати систему координат інтроверсії – екстраверсії, емоційної стабільності – нестабільності і знайти на ній координату рівня інтроверсії – екстраверсії, емоційної стабільності – нестабільності даної особи (рис. 1).


Рисунок 1 – Шкали інтроверсії – екстраверсії, емоційної стабільності – нестабільності

Дослідження рівня екстраверсії – інтроверсії та емоційної стабільності – нестабільності дає можливість в першому наближенні визначити тип темпераменту і деякі риси людей, що належать до кожного з чотирьох типів темпераменту. Це можливо, якщо у людини домінує певний тип темпераменту.

Але для детальнішого та всебічнішого дослідження пропонується методика “Визначення темпераменту особистості”.


Дослідження темпераменту особистості
(Тест “Визначення темпераменту особистості”)

Характер людини значною мірою є похідним від особливостей вищої нервової діяльності людини, що мають вроджений характер та виявляються в одному з чотирьох типів темпераменту.

Теоретичні матеріали для проведення дослідження

Темперамент – сукупність індивідуально-психологічних характеристик, що виявляються у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості нервових процесів.

Вчення про темперамент виникло у давнину. Давньогрецький лікар Гіппократ (V ст. до н.е.), а потім римський лікар Гален (II ст. до н.е.), спостерігаючи індивідуальні особливості поведінки людини, зробили спробу описати і пояснити ці особливості. Гіппократ вважав, що в тілі людини є чотири рідини: кров, слиз, жовч і чорна жовч. Домінування однієї з них і визначає темперамент людини.

Назви темпераментів походять від назв рідин: холеричний темперамент – походить від латинського слова chole (жовч), сангвінічний – від sanquis (кров), флегматичний – від phlegma (слиз), меланхолічний – від melas chole (чорна жовч). Назви темпераментів збереглися до наших днів.

В подальшому велику роль в розвитку теорії темпераменту відіграв І. Павлов. Він дослідив властивості вищої нервової діяльності і показав, що вроджене співвідношення цих властивостей і характеризує те, що називають темпераментом.

“Чистий” сангвінік має сильний, врівноважений, рухливий тип нервовоїсистеми. швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, товариський. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання, як правило, неглибокі. Міміка багата, рухлива, виразна. Дещо непосидючий, вимагає нових вражень, недостатньо регулює свої імпульси, не вміє суворо дотримуватись виробленого розпорядку життя, системи у роботі. У зв’язку з цим не може успішно виконувати справи, що вимагають рівної затрати сил, тривалої і методичної напруги, посидючості, сталості уваги, терпіння. За відсутності серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності виробляються поверховість і мінливість.

Холерик має сильну, але неврівноважену нервову систему, вирізняється підвищеною збудливістю, дії переривисті. Йому властиві різкість і поривчастість рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних переживань. Внаслідок неврівноваженості, захопившись справою, схильний діяти з усіх сил, виснажуватись більше, ніж слід, але часто будь-яка дрібниця може звести все нанівець. Маючи суспільні інтереси, така людина виявляє   темперамент у ініціативності, енергійності, принциповості. За відсутності духовного життя холеричний темперамент часто виявляється у дратівливості, афективності, нестриманості, запальності, нездатності до самоконтролю за напружених обставин.

Флегматик має сильну, врівноважену, але інертну нервову систему. характеризується порівняно низьким рівнем активності в поведінці, нові форми якої виробляються поступово, але є стійкими. Поступливий та спокійний у діях, міміці і мові, вирізняється рівністю, постійністю, глибиною почуттів і настроїв. Він наполегливий та впертий “працівник життя”, він рідко “зривається”, не схильний до афектів, розрахувавши власні сили, доводить справу до кінця, рівний у стосунках, в міру товариський, не любить говорити зайвого. Береже сили. Залежно від умов в одних випадках флегматик може характеризуватись “позитивними” рисами –  витримкою, глибиною думок, сталістю, ґрунтовністю, в інших –  млявістю, байдужістю до навколишнього, лінощами, бідністю і слабкістю емоцій, схильністю до виконання одних лише звичних дій.

Меланхолік вирізняється загальною слабкістю нервової системи. У меланхоліка реакція часто не відповідає силі подразника, наявна глибина і сталість почуттів при слабкому їх вираженні. Йому важко довго на чомусь зосереджуватись.

Особливістю цього типу є швидкий розвиток позамежногогальмування під дією навіть помірних за силою подразників. Сильні впливи часто викликають у меланхоліка тривалу гальмівну реакцію (опускаються руки). Йому властиві стриманість та приглушеність моторики і мови, сором’язливість і боязкість, нерішучість. В нормальних умовах меланхолік –  людина глибока, змістовна, може бути хорошим працівником, успішно вирішувати життєві завдання. За несприятливих умов може перетворитись на замкнену, боязку, тривожну, раниму людину, схильну до важких внутрішніх переживань таких життєвих обставин, які на те не заслуговують. Такі люди намагаються ізолювати себе від життя зйого хвилюванням, уникають товариства, бояться будь-якої відповідальності.

Отже, головними властивостями нервових процесів – збудження і гальмування – є:

 •  сила,
 •  врівноваженість,
 •  рухливість.

Сила – показник працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому, здатність нервової системи тривалий час витримувати сильні подразники.

Холеричний, сангвінічний, флегматичний темпераменти відносять до сильного типу нервової системи (сильного темпераменту), меланхолічний – до слабкого типу нервової системи (слабкого темпераменту).

Врівноваженість – показник співвідношення (балансу) процесів збудження і гальмування.

Сангвінічний і флегматичний темпераменти – процеси збудження і гальмування рівні за силою (збалансовані) (рис. 2).

Холеричний темперамент – процес збудження домінує над процесом гальмування (рис. 3).

Меланхолічний темперамент – процес гальмування домінує над процесом збудження (рис. 4).Рухливість – показник швидкості зміни процесів збудження і гальмування.

Холеричний, сангвінічний темпераменти – рухливі.

Флегматичний темперамент – інертний.

Меланхолічний темперамент – рухливий або інертний.

Комбінація співвідношення властивостей нервової системи характеризує тип нервової системи, який і визначає тип темпераменту (таблиця 2.1).


Таблиця 2.1 – Співвідношення властивостей і типів нервової системи


Проведення дослідження

1. Це завдання можна виконувати для вивчення самого себе та інших. Тест містить “паспорти” темпераментів, які складаються з переліку рис, притаманних представникам кожного з чотирьох типів темпераменту. Слід відповідати, виходячи з того, як Ви поводитеся у повсякденному житті, а не в якихось екстремальних умовах.

Відмітьте знаком “+” ті риси в “паспорті” темпераменту, які характерні для вашої вдачі.

Паспорти темпераментів:

I. Ви: 1) непосидючі, метушливі; 2) нестримані, запальні; 3) нетерплячі; 4) різкі і прямолінійні в відносинах з людьми; 5) рішучі й ініціативні; 6) вперті; 7) меткі у суперечках; 8) працюєте поривами; 9) схильні до ризику; 10) незлопам’ятні; 11) маєте швидку, пристрасну, з плутаними інтонаціями мову; 12) неврівноважені і схильні до гарячковості; 13) агресивні; 14) нетерплячі до вад; 15) маєте виразну міміку; 16) здатні швидко діяти і щось вирішувати; 17) невтомно прагнете до нового; 18) у Вас різкі, поривчасті рухи; 19) наполегливі в досягненні поставленої мети; 20) схильні до різких змін настрою.

II. Ви: 1) веселі, життєрадісні; 2) енергійні та ділові; 3) часто не доводите розпочату справу до кінця; 4) схильні переоцінювати себе;              5) здатні швидко схоплювати нове; 6) непостійні в інтересах і нахилах; 7) легко переживаєте поразки; 8) без труднощів пристосовуєтесь до різних обставин; 9) із задоволенням беретесь за будь-яку нову справу; 10) легко залишаєте справу, якщо вона перестала Вас цікавити; 11) швидко включаєтесь у нову роботу і так само швидко переключаєтесь з однієї справи на іншу; 12) для Вас обтяжливі одноманітність, буденна, копітка робота; 13) Ви товариські та чуйні, не відчуваєте скутості у стосунках з новими для Вас людьми; 14) витривалі та працездатні; 15) у Вас голосна, швидка, чітка мова, яка супроводжується жвавими жестами і виразною мімікою; 16) зберігаєте самовладання в раптовій, складній ситуації; 17) маєте завжди бадьорий настрій; 18) швидко засинаєте і прокидаєтесь; 19) буваєте незібрані, виявляєте поспішність в рішеннях; 20) часто відволікаєтесь, схильні до поверхневості.

III. Ви: 1) спокійні та холоднокровні; 2) послідовні, серйозні в справах; 3) обачні і розважливі; 4) вмієте чекати; 5) мовчазні і не любите зайвих балачок; 6) маєте спокійну, врівноважену мову із зупинками, без особливих емоцій, жестикуляції і міміки; 7) стримані і терплячі; 8) доводите розпочату справу до кінця; 9) не розтрачуєте даремно сили; 10) суворо дотримуєтесь встановленого розпорядку життя, системи в роботі; 11) легко стримуєте пориви; 12) не берете близько до серця похвалу чи засудження; 13) незлобливі, поблажливі до критики на свою адресу; 14) постійні в своїх стосунках та інтересах; 15) повільно втягуєтесь в роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу; 16) рівні у стосунках з людьми; 17) любите охайність та порядок у всьому; 18) важко пристосовуєтесь до нових обставин; 19) маєте витримку; 20) дещо повільні.

IV. Ви: 1) сором’язливі; 2) губитеся при нових обставинах; 3) важко встановлюєте контакт з незнайомими людьми; 4) не вірите в свої сили; 5) легко переносите самотність; 6) почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах; 7) схильні заглиблюватися в себе; 8) швидко втомлюєтесь; 9) маєте слабку, тиху мову, що іноді переходить у шепіт; 10) мимоволі пристосовуєтесь до характеру співрозмовника; 11) вразливі до сліз, 12) ставите високі вимоги до себе та інших; 13) надзвичайно сприйнятливі до похвали чи засудження; 14) схильні до підозр; 15) хворобливо чутливі і легко вразливі; 16) надмірно образливі; 17) замкнуті та відлюдкуваті, не ділитеся ні з ким своїми думками; 18) малоактивні, несміливі; 19) покірні; 20) прагнете викликати співчуття і допомогу оточуючих.

Не забувайте, що це ваша власна, тобто суб’єктивна оцінка самого себе.

Паспорти відповідають темпераментам:

I – холеричному; II – сангвінічному; III – флегматичному; IV – меланхолічному.

2. Визначте свій темперамент за формулою:

де ФТ – значення темпераменту; Х – холеричний темперамент; С – сангвінічний темперамент; Ф – флегматичний темперамент; М – меланхолічний темперамент; А – загальна кількість плюсів за всіма типами; Ах – число плюсів у “паспорті” холерика; Ас – число плюсів у “паспорті” сангвініка; Аф – число плюсів у “паспорті” флегматика; Ам – число плюсів у “паспорті” меланхоліка.

Кінцевий вигляд формула може мати, наприклад, такий:

ФТ = Х-35% + С-30% + Ф-14% + М-21%.

Це означає, що даний темперамент на 35% – холеричний, на 30% – сангвінічний, на 14% – флегматичний і на 21% – меланхолічний.

Оцінна шкала

Якщо кількість позитивних відповідей за одним з типів темпераменту складає 40% і більше, це означає, що даний тип темпераменту для Вас є домінуючим. Якщо цей результат складає 30-39%, то риси даного типу виявлені у Вас досить сильно, якщо 20-29% – риси даного типу виявлені середньо. При результаті 10-19% можна стверджувати, що риси цього типу темпераменту виявлені у Вас незначною мірою.

Дослідження самооцінки особистості

(Методики дослідження самооцінки особистості)

Поведінку людини та її взаємини з оточенням значною мірою визначає притаманний їй рівень самооцінки.

Теоретичні матеріали до проведення дослідження

Самооцінка особистості – оцінка людиною своїх якостей, себе, рівня успішності власної діяльності, оцінка своєї особи іншими людьми, виходячи з системи цінностей людини. Самооцінка – суб’єктивне утворення в людській психіці, але воно є відображенням норм і оцінок, що існують в суспільстві та в міжособистісних відносинах.

Самооцінка пов'язана з однією з центральних потреб людини – потребою в  самоствердженні, із прагненням людини знайти своє місце в житті, cтвердити себе як члена суспільства в очах оточення і у своїй власній думці.

Під впливом оцінки оточуючих в особи поступово складається власне  ставлення до себе і самооцінка своєї особистості, а також окремих форм своєї активності: спілкування, поведінки, діяльності, переживань.

Самооцінка може бути оптимальною і неоптимальною. За оптимальної, адекватної самооцінки суб'єкт правильно співвідносить свої можливості і здібності, досить критично ставиться до себе, прагне реально дивитися на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою досяжні цілі, які можна здійснити насправді. До оцінки досягнутого він підходить не тільки зі своїми мірками, але й намагається передбачати, як  до цього поставляться інші люди: товариші по роботі і близькі. Іншими словами, адекватна самооцінка є підсумком постійного пошуку реального бачення себе, тобто, без занадто великої переоцінки, але і без зайвої критичності до свого спілкування, поведінки, діяльності, переживань. Така самооцінка є найкращою для конкретних умов і ситуацій. До оптимальної належать самооцінки “високий рівень” і “вище за середній рівень” (людина заслужено цінує, поважає себе, задоволена собою), а також “середній рівень” (людина поважає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самовдосконалення, саморозвитку). Але самооцінка може бути неоптимальною – надмірно завищеною або занадто заниженою.

На основі неадекватно завищеної самооцінки у людини виникає неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної особистості і можливостей, своєї цінності для оточуючих, для загальної справи. В таких випадках людина йде на ігнорування невдач заради збереження звичної високої оцінки самої себе, своїх вчинків і справ. Відбувається  гостре емоційне “відштовхування” усього, що порушує уявлення про себе. Сприйняття  реальної дійсності спотворюється, відношення до неї стає неадекватним – чисто емоційним. Тому справедливе зауваження починає сприйматися як причіпка, а об’єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена. Неуспіх оцінюється як наслідок чийогось підступу чи несприятливо сформованих обставин, в жодній мірі не залежних від дій самої особистості.

Людина із завищеною неадекватною самооцінкою не бажає визнавати, що все це – наслідок власних помилок, ліні, недостатності знань, здібностей або неправильної поведінки. Виникає важкий емоційний стан – ефект неадекватності, головною причиною якого є стійкість сформованого стереотипу завищеної оцінки своєї особистості. Якщо ж висока самооцінка пластична, змінюється відповідно до реального стану справ – збільшується при успіху і знижується при невдачі, то це може сприяти розвитку особистості, тому що вона змушена докладати максимум зусиль для досягнення поставлених цілей, розвивати власні здібності і волю. Самооцінка може бути і заниженою, тобто нижче реальних можливостей особистості. Зазвичай це призводить до невпевненості в собі, зайвих побоювань і відсутності завзятості в реалізації своїх здібностей. Такі люди не ставлять перед собою важкодосяжних цілей, обмежуються розв’язанням повсякденних завдань, занадто критичні до себе.

Занадто висока або занадто низька самооцінка порушують процес саморегуляції, спотворюють самоконтроль. Особливо помітно це виявляється в спілкуванні, де особи з завищеною і заниженою самооцінкою виступають причиною конфліктів. При завищеній самооцінці конфлікти виникають через зневажливе ставлення до інших людей, через занадто різкі і необґрунтовані висловлювання на їх адресу, нетерпимість до чужої думки, прояви зарозумілості і зазнайства. Низька критичність до себе заважає їм навіть помітити, як вони ображають інших зарозумілістю і категоричністю суджень.

При заниженій самооцінці конфлікти можуть виникати через надмірну критичність таких людей, оскільки вони дуже вимогливі до себе і ще більш вимогливі до інших, не вибачають жодного свого промаху чи помилки, схильні постійно підкреслювати недоліки інших. І хоча це робиться з найкращих міркувань, усе-таки стає причиною конфліктів у силу того, що небагато хто може терпіти постійний  негатив. Коли в тобі вбачають лише погане і постійно вказують на це, то виникає ворожість до джерела таких оцінок, думок і дій.

Вище згадувалося про ефект неадекватності. Цей психічний стан виникає як спроба осіб із завищеною самооцінкою відгородити себе від реальних обставин і зберегти звичну самооцінку. На жаль, це призводить до порушення стосунків з іншими людьми. Переживання образи і несправедливості дозволяє почувати себе добре, залишатися на належній висоті у власних очах, вважати себе постраждалим або скривдженим. Це “піднімає” людину в її власних очах і у неї не виникає почуття невдоволеності собою. Потреба в завищеній самооцінці задовольняється, і відпадає необхідність змінити її, тобто впритул зайнятися самовдосконаленням. Це не найкращий спосіб поведінки, і слабкість подібної позиції проявляється негайно або через деякий час. Неминуче виникають конфлікти з людьми, що мають інші уявлення про дану особистість, її здібності, можливості і цінність для суспільства. Ефект неадекватності – це психологічний захист, він є тимчасовою мірою, оскільки не вирішує головного завдання, а саме: корінної зміни неоптимальної самооцінки, що виступає причиною виникнення несприятливих міжособистісних відносин. Психологічний захист підходить як прийом, як засіб вирішення актуальної задачі, але не підходить для просування до головних, стратегічних цілей, розрахованих на все життя.

Оскільки самооцінка складається під впливом оцінки оточуючих і, ставши стійкою, змінюється дуже важко, то змінити її можна, змінивши ставлення тих, хто поруч (однолітків, співробітників, викладачів, рідних). Тому формування оптимальної самооцінки великою мірою залежить від справедливості оцінки всіх цих людей. Особливо важливо допомогти людині “підняти” неадекватно занижену самооцінку, допомогти їй повірити в себе, у власні можливості, у свою цінність.

Самооцінка особистості – досить стала характеристика людини, що формується в дитинстві і залишається на певному рівні (завищена, нормальна, занижена) протягом всього життя. Але в ній є і динамічна частина, яка змінюється в процесі діяльності людини.

Від чого залежить самооцінка? Звичайно, на її формування певною мірою впливають думки, оцінки інших людей, деякі (досить хаотичні) психологічні знання, одержані людиною. Але визначальними в формуванні самооцінки є, по-перше, реальні успіхи, досягнення в діяльності людини. По-друге, самооцінку визначає рівень вимог, що їх людина висуває до себе. При цьому, якщо спробувати вивести формулу самооцінки, вона виглядатиме так:

Саме від рівня вимог, від того, на що людина вважає себе здатною, чого вона вважає можливим досягти, найбільшою мірою залежить самооцінка особистості.

Розглянемо це на прикладі. Від чого залежить динаміка самооцінки? Уявімо собі, що три вчорашніх випускники школи стали абітурієнтами ВНТУ. Перший з них закінчив, припустимо, сільську чи не дуже престижну міську школу, великих успіхів у навчанні не виявляв, вважав, що вступ до вищого навчального закладу – не для нього. Але все-таки вирішив ризикнути і несподівано для себе був зарахований до лав студентів. Другий абітурієнт – людина досить підготовлена, він закінчив підготовчі курси при ВНТУ, досить наполегливо готувався до вступу саме в технічний університет і досяг своєї мети, ставши студентом ВНТУ. Нарешті, ще один юнак, що його вважають дуже здібним і він згоден з надзвичайно високою оцінкою свого інтелекту та рівня знань, мріє про елітні навчальні заклади за кордоном, подає документи до ВНТУ, бо батьки не в змозі забезпечити його матеріально, якщо він поїде вчитись в близьке чи далеке зарубіжжя. За  результатами співбесіди чи іспиту він теж зарахований до університету.

Як зміниться самооцінка юнаків, які мають одне й те саме реальне досягнення – вступ до університету?

У першого абітурієнта самооцінка різко зросте, у другого – теж підвищиться, але не так сильно. І, нарешті, у третього вона залишиться незмінною чи навіть зменшиться.

Як виявляється певний рівень самооцінки в поведінці?

Рівень самооцінки зумовлює багато проявів людської поведінки. Впевненість-невпевненість, оптимізм-песимізм, альтруїзм-егоїзм, – все це і багато іншого залежить від рівня самооцінки. Але найбільше впливає рівень самооцінки на прагнення людини і здатність її до лідерства.

В найзагальнішому вигляді можна вважати, що рівень самооцінки прямо пропорційний можливості бути лідером та її реалізації. Цю обставину варто враховувати не лише у виробничих умовах, скажімо, досліджуючи самооцінку офіційного, формального лідера (керівника) і його заступника чи члена групи, якого визнають неформальним лідером, але і в інших групах, скажімо, дружніх компаніях.

Цікавим може бути дослідження рівня самооцінки членів певної родини. Якщо ми маємо справу з уже сталими, певними родинними відносинами, інформація щодо рівня самооцінки дозволить визначити приховані механізми взаємовідносин, особливо конфліктних. Якщо ж мова йде про людей, що збираються взяти шлюб, знання рівня самооцінки наречених (а також майбутніх тещі і свекрухи) дозволяє зробити прогноз щодо перспектив відносин в новоствореній сім’ї.

Як формується рівень самооцінки? Певний рівень самооцінки формується в дитинстві. В цьому певну роль відіграють особистісні характеристики, в першу чергу тип темпераменту людини. Другою складовою формування самооцінки є ті відносини, що склалися в сім’ї, жорсткий чи, навпаки, м’який принцип виховання.

Важливо, щоб підхід до кожної дитини був таким, що враховує особливості її типу нервової системи і щоб батьки прагнули виховати дитину, яка здатна адекватно оцінити себе.


Дослідження № 1
(Тест  “Самооцінка особистості”)

1. Поділити запропоновані якості особистості (виходячи з власної оцінки) на ті, які Ви вважає притаманними ідеалу (характеристика “Мій ідеал”), та ті, які на Вашу думку не можуть бути притаманні ідеалу (характеристика “Не ідеал”).


Перелік якостей особистості
1. Акуратність
2. Безтурботність
3. Боягузливість
4. Вередливість
5. Вишуканість
6. Гордість
7. Грубість
8. Жалісливість
9. Жвавість
10. Життєрадісність
11. Заздрість
12. Захопленість
13. Злопам’ятство
14. Легковір’я
15. Мрійливість
16. Наполегливість
17. Ніжність
18. Невимушеність
19. Нервовість
20. Нерішучість
21. Нестриманість
22. Образливість
23. Обережність
24. Педантичність
25. Повільність
26. Поміркованість
27. Поступливість
28. Рішучість
29. Розв’язність
30. Самозабуття
31. Сором’язливість
32. Стриманість
33. Терпимість
34. Турботливість
35. Упертість
36. Холодність
37. Чарівність
38. Чуйність
39. Щирість
40. Ентузіазм

Короткий словник:

Вишуканий – той, хто вирізняється добрим естетичним смаком, приділяє велику увагу зовнішнім проявам поведінки.

Чарівний – той, хто викликає позитивні почуття, приємний, звабливий.

Ентузіазм – завзятість, емоційність при виконанні справи.

Розв’язність – нестриманість, некоректна поведінка, ігнорування інших.

Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.

Самозабуття – діяльність, що вирізняється великою захопленістю, при якій людина максимально занурюється в справу, яка викликає її інтерес, так, що забуває про себе.

Невимушеність – здатність природно, розкуто почувати себе в будь-якій ситуації, природність в поведінці.

Педантизм – сліпе дотримання встановлених норм, дріб’язкова точність.

2. В переліку “Мій ідеал” відмітьте якості, які реально є у Вас (за принципом “так – ні”), незалежно від рівня розвиненості якості. В переліку “Не ідеал” відмітьте будь-якою позначкою якості, яких у Вас немає, теж за принципом “так – ні”.

3. Підрахуйте загальну кількість відмічених якостей як у першому, так і в другому переліках (Р).

4. Визначте коефіцієнт самооцінки, поділивши одержану суму (Р) на загальну кількість якостей (40) (дивись набір якостей особистості):

Кс= Р / 40,

де Кс – коефіцієнт самооцінки.

5. Результати порівняйте з вищенаведеною оцінною шкалою.

Оцінна  шкала

Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.

Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4, це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.

Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1, це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.


Дослідження № 2
( Тест  “Самооцінка студента-першокурсника”)

Особливості проведення: студентам пропонують заповнити опитувальник, що містить 32 судження, з приводу яких можливі п'ять варіантів відповідей. Кожна відповідь кодується балами за схемою:

Дуже часто – 4, часто – 3, іноді – 2, рідко –І, ніколи – 0.

Судження
 • Мені хочеться, щоб друзі підбадьорювали мене.
 • Постійно відчуваю свою відповідальність за навчання.
 • Мене хвилює моє майбутнє.
 • Багато хто ненавидить мене.
 • Я менш ініціативний, ніж інші.
 • Мене хвилює мій психічний стан.
 • Я боюсь здатися неосвіченим.
 • Зовнішність інших набагато привабливіша, ніж моя.
 • Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими людьми.
 • Я часто роблю помилки.
 • Шкода, що я не вмію говорити з людьми, як слід.
 • Шкода, що мені не вистачає впевненості у собі.
 • Я волів би, щоб інші люди частіше схвалювали мої дії.
 • Я занадто скромний.
 • Моє життя марне.
 • Багато хто неправильно думає про мене.
 • Мені нема з ким поділитись своїми думками.
 • Люди чекають від мене багато.
 • Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.
 • Я трохи соромлюсь.
 • Я відчуваю, шо багато людей не розуміють мене.
 • Я не відчуваю себе у безпеці.
 • Я часто хвилююсь даремно.
 • Я почуваю себе ніяково, коли входжу до кімнати, де вже сидять люди.
 • Я почуваю себе скуто.
 • Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.
 • Я впевнений, що люди майже все сприймають легше, ніж я.
 • Мені здається, що зі мною має статись якась прикрість.
 • Мене непокоїть думка про те, як люди ставляться до мене.
 • Шкода, що я не вельми комунікабельний.
 • У суперечках я  висловлююсь тільки тоді,  коли  впевнений  в своїй правоті.
 • Я думаю про те, чого чекає від мене група.
Обробка результатів
Для виявлення рівня самооцінки потрібно підсумувати бали за всіма 32 судженнями:

 • від 0 до 25. Свідчить про високий рівень самооцінки, за яким людина, як правило, не обмежена “комплексом неповноцінності”, правильно реагує на зауваження і рідко піддає сумніву власні дії;
 • від 26 до 45. Свідчить про середній рівень самооцінки, коли людина рідко страждає від “комплексу неповноцінності” й лише іноді намагається підлаштуватись до думки інших;
 • від 46 до 128. Вказує на низький рівень самооцінки, за яким людина болісно сприймає критичні зауваження на свою адресу, намагається завжди зважати на думку інших і часто страждає від “комплексу неповноцінності”.