2.3.3. Організація психологічного супроводу роботи кураторів у Вінницькому національному технічному університеті

Робота інституту кураторів є важливою ланкою виховної роботи у вищому навчальному закладі.

Для надання допомоги у вирішенні психологічних проблем, що виникають як у студентів, так і у кураторів, у ВНТУ створена і працює Служба психологічної підтримки. Працівники служби – кваліфіковані психологи з великим досвідом практичної роботи – одним із пріоритетних напрямків роботи вважають співпрацю з кураторами академічних груп.

Перед складанням плану роботи на рік куратору доцільно познайомитись з працівником служби, що консультує (супроводжує) факультет, де працює куратор, та психологом в гуртожитку, де проживають студенти факультету. Знайомство з планами їх роботи дозволить скоординувати роботу, можливо, спланувати спільні заходи.

Психологи, що працюють в гуртожитках, планують проведення на початку навчального року зустрічі зі студентами-першокурсниками, мета яких – полегшити студентам адаптацію до життя в гуртожитку. Крім того, психологами проводяться, згідно з планами їх роботи, тематичні бесіди, диспути тощо.

Куратор може познайомитися з усіма напрямками роботи Служби психологічної підтримки, ознайомитися з “Програмою реалізації гуманітарної політики та виховної роботи у ВНТУ” (яка щорічно затверджується на Вченій раді ВНТУ), і на початку навчального року надходить в усі деканати і знаходиться у всіх заступників деканів та голів об’єднання кураторів (ОКНУ і ОКНІ). Зокрема, окремим розділом в Програмі спланована робота Служби психологічної підтримки. Назвемо деякі напрямки і конкретні види робіт, що можуть бути корисними кураторам.

Традиційно, на початку навчального року, Служба психологічної підтримки планує і здійснює низку заходів, що покликані полегшити процес адаптації студентів до нових умов навчання, зміни кола спілкування, до зміни побутових умов.

В перші місяці навчання передбачається зустріч працівників Служби з кураторами на факультетах. Психологи готові також виступити на загальнофакультетських кураторських годинах (на потоках першого курсу) з інформацією про роботу служби чи за темами, які найбільш цікавлять студентів.

Для кураторів, особливо початківців, доречно буде відвідати заняття “Школи молодого куратора”, де, зокрема, можна ознайомитися з тренінговими методиками проведення кураторських годин.

Для кураторів організовуються консультації в межах роботи Служби психологічної підтримки з метою вирішення теоретичних і практичних психологічних проблем.

Особливу увагу працівники служби звертають на допомогу студентам, що перебувають в кризовому стані, у яких переважає пригнічений настрій. Таким студентам надається консультативна допомога та підтримка, а також допомога у вирішенні їх життєвих й навчальних проблем. Але виявлення таких студентів – не завжди легка справа, вони не завжди прагнуть до контакту з психологом. Тому кураторам варто звернути увагу на студентів, що перебувають в пригніченому емоційному стані, або, навпаки, є занадто агресивними (дуже часто агресія є виявом прихованої депресії). В бесідах зі студентами, старостами груп  варто звертати увагу на  інформацію про життєві негаразди окремих студентів. Потрібно також тримати їх в полі зору та, при необхідності, при виявленні тих, кого відносять до “групи ризику”, доцільно якомога раніше звернутися до працівників служби, що допоможе профілактувати розвиток невротичних станів, суїцидальних настроїв. Але не варто здійснювати хоч мінімальний примус. Можна поінформувати таку людину про психолога-консультанта, що може йому допомогти, місце і час його роботи, але ні в якому разі мало не за руку приводити його на консультацію. Це може тільки різко погіршити ситуацію.

Служба психологічної підтримки ініціює проведення занять відео- лекторію з психологічних проблем, створюючи власну фільмотеку. Куратор за домовленістю з працівниками служби може провести кураторську годину, переглядаючи відеофільм з психологічної проблематики з його наступним обговоренням.

Одним з напрямків роботи Служби психологічної підтримки є проведення тренінгів та тренінг-семінарів. Це тренінги спілкування, особистісного зростання, лідерства, працевлаштування тощо. Куратор, у співпраці з психологом, може взяти участь у пропагуванні серед студентів таких занять і допомогти в комплектуванні групи.

Психологи на замовлення кураторів або заступників деканів з виховної роботи чи інших представників адміністрації можуть провести багатопланову психологічну діагностику групи, яка характеризується наявністю певних психологічних проблем, здійснити психологічну діагностику окремих студентів (за їх бажанням чи на запит куратора), виокремити в групі студентів, що складають “групу ризику”.

В Службі психологічної підтримки існує консультативно-інформаційний фонд теоретичних і методичних матеріалів з психології та педагогіки, які можуть бути використані кураторами при підготовці та проведенні окремих занять зі студентами, соціально-психологічних досліджень, що можуть здійснюватися як куратором самостійно, так і з допомогою психолога. Куратори можуть скористатися бібліотекою та відеотекою з сучасної психології на електронних носіях.