2.1.4. Інформаційний лист на допомогу студентам

Важливим аспектом адаптаційного процесу студента-першокурсника є поінформованість щодо структури університету, прізвищ посадових осіб, розміщення (адреси) відповідних структур.

Подаємо зразок інформаційного листа, який заповнюється в деканатах і дається кожному студенту-першокурснику.

1. Структура університету:

Ректор________________________________________________________

Директор Інституту менеджменту________________________________

Заступник директора інституту з наукової роботи___________________

Методист_____________________________________________________

Декан факультету інформаційного, промислового та спортивного менеджменту

__________________________________________________

Заступник декана з виховної роботи______________________________

Завідувачі кафедр:

– Економіки промисловості та організації виробництва______________

– Підготовки менеджерів  _______________________________________

–  Інформаційного менеджменту__________________________________

2.  Адреса Вінницького національного технічного університету:

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 235-30-14.

3.  Адреса Інституту менеджменту _______________________________

4. Адреса факультету інформаційного, промислового та спортивного менеджменту

__________________________________________________

5.   Медпункт знаходиться за адресою _____________________________

6.   Гуртожитки знаходяться за адресою ___________________________

7.   Канцелярія знаходиться за адресою ___________________________

8.   Бухгалтерія знаходиться за адресою ___________________________

9.   Де можна працювати з першоджерелами?

–    Бібліотека ВНТУ ___________________________________________

–     Бібліотека Центру культурології та виховання студентів _________

–     Обласна наукова бібліотека __________________________________

10.  Профспілковий студентський комітет знаходиться за адресою

_____________________________________________________________

Голова _______________________________________________________

11. Студентська рада університету знаходиться за адресою

_____________________________________________________________

Голова_______________________________________________________

12. Студентська рада студмістечка знаходиться за адресою

_____________________________________________________________

Голова ______________________________________________________

13. Студентський відділ кадрів знаходиться за адресою

_____________________________________________________________

14.  Паспортний стіл знаходиться за адресою  _______________________

15. Служба психологічної підтримки знаходиться за адресою

______________________________________________________________

16. Студентський клуб університету знаходиться за адресою

______________________________________________________________