2.1.3.3. Орієнтовний перелік тем кураторських годин

Кураторам академічних груп пропонується перелік тем (напрямів, завдань) кураторських годин:

 • знайомство з групою, проведення гри “Знайомство” та ін.;
 • про організацію співпраці куратора і групи;
 • про етику міжособистісних стосунків у групі;
 • збір даних про студентів методом анкетування;
 • вибори органів студентського самоврядування групи (профорг, заступники старости за напрямами);
 • система виховної роботи у ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з Програмою реалізації гуманітарної політики та виховної роботи у ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку у ВНТУ;
 • ознайомлення студентів з модульно-рейтинговою системою навчання;
 • як працювати в бібліотеці;
 • проблеми адаптації студентів до умов університету;
 • студентське самоврядування у ВНТУ;
 • зустріч з представниками Студентської ради факультету;
 •  зустріч з представниками профспілки студентів ВНТУ;
 • як краще організувати навчальну та самостійну роботу;
 • аналіз відвідування студентами групи занять;
 • стан успішності та дисципліни в групі;
 • обговорення результатів модуля;
 • підготовка до екзаменаційної сесії (форми активізації навчання, самопідготовка студентів, оптимальна організація робочого дня під час підготовки в процесі сесії);
 • підведення підсумків навчального триместру (року);
 • зустрічі з представниками організацій, фірм, провідними спеціалі­стами випускових кафедр, випускниками, магістран­тами, аспірантами;
 • зустрічі з цікавими і видатними людьми України, ветеранами війни та праці;
 • зустрічі з представниками Служби психологічної підтримки ВНТУ (можливі інформаційні та тематичні зустрічі);
 • мовленнєва культура студента;
 • про профілактику та запобігання розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо);
 • здоровий спосіб життя – запорука успішної самореалізації особистості;
 • круглий стіл “Актуальні проблеми сьогодення”;
 • обговорення проблем української історії;
 • про звичаї та традиції українського народу;
 • ґендерні аспекти спілкування в студентській групі;
 • тематичні вечори, присвячені знаменним та пам’ятним датам, життю і діяльності відомих людей та ін.