Вступ

 

 

Мета та завдання дисципліни

«Психологія управління та конфліктологія»

 

 

 

РОЗДІЛ І.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 

 

1.1.

Вступ до психології  управління

 

 

1.1.1. Психологія управління як галузь знань, сфера практичної діяльності

 

 

1.1.2. Місце комунікацій (спілкування) у процесі управління

 

 

1.1.3. Функції управління

 

1.2.   

 

 

 

1.3.

Дослідження управлінських моделей

1.2.1. Особливості американської моделі управління

1.2.2. Особливості японської моделі управління

1.2.3. Особливості європейської моделі управління

Феноменологія стилів керівництва та лідерства

 

 

1.3.1. Стилі керівництва

 

 

1.3.2. Лідерство в управлінні

 

1.4.

Поняття «маніпуляція» в управлінні та види маніпуляції

 

 

1.4.1. Поняття  «маніпуляція»

 

 

1.4.2. Види маніпуляції

 

1.5.

Організаційна діяльність менеджера  в системі управління

 

 

1.5.1. Органiзацiйна дiяльнiсть менеджера в системi управлiння.

 

 

1.5.2. Прийняття і реалізація управлінських рішень

 

 

1.5.3. Головні відмінності управлінських рішень

 

 

1.5.4.  Процес ухвалення рішення

 

1.6.

Інтерактивні методи навчання

 

 

 1.6.1 Ділова гра «Фармацевт»

 

 

1.6.2. Ділова гра «Страйк»

 

 

1.6.3. Ділова гра «Деспот»

 

 

1.6.4. Навчальна гра «Актори»

 

 

1.6.5. Тест-контроль перевірки знань 1

 

 

1.6.6. Тест-контроль перевірки знань 2

 

1.7.

Орієнтовна тематика студентських доповідей на практичних та семінарських заняттях

 

 

Список рекомендованої літератури

 

 

 

 РОЗДІЛ ІІ.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

 

 

2.1.

Вступ до конфліктології

 

 

2.1.1.Проблеми визначення конфліктології, об’єкт та  предмет науки

 

 

2.1.2. Зв’язок конфліктології з різними науками

 

2.2.

Методи конфліктології

 

 

2.2.1. Загальна характеристика груп методів конфліктології

 

 

2.2.2. Групи та конкретні методи конфліктології

 

2.3.

Історія виникнення конфліктології та еволюція поглядів

 

 

2.3.1. Становлення конфліктологічних ідей і поглядів до  

        виникнення конфліктології як самостійної науки

 

 

2.3.2. Виникнення конфліктології як відносно самостійної науки

 

2.4.

Характеристика конфлікту як соціального явища

 

 

2.4.1. Сутність конфлікту та його структура

 

 

2.4.2. Класифікація конфліктів

 

 

2.4.3. Причини та динаміка конфліктів

 

2.5.

Теорії механізмів виникнення конфліктів

 

 

2.5.1. Формули конфліктів

 

 

2.5.2. Конфлікти і трансактний аналіз

 

 

2.5.3. Технологія управління конфліктом

 

 

Тести

Тест Томаса

Тест «Егостани» (методики вивчення особистості)

 

 

Список рекомендованої літератури

 

 

Глосарій