Питання та завдання для самоконтролю

1. Здійсніть психологічний аналіз існуючих теорій організації.

2. Розкрийте зміст соціально-психологічних функцій організацій.

3. Яку роль відіграє “принцип відповідальності” в розвитку сучасної психології управління організаціями?

4. Обґрунтуйте необхідність розробки та впровадження корпоративних кодексів.

5. Розкрийте суть поняття “культура управління” та її ролі в діяльності організацій.

6. Проаналізуйте японську та американську культурні моделі управління.

7. В чому полягає зміст гендерної рівності в діловій сфері?

8. Які існують види управлінської діяльності?

9. Проаналізуйте психологічні ознаки управлінської діяльності.

10. Здійсніть аналіз психологічних засад функцій управління.

11. В чому полягає суть організації як комунікативної системи?

12. Яка роль міжособистісної сумісності в розвитку групи?

13. Проаналізуйте поняття взаєморозуміння як фактора розвитку колективу.

14. Які існують причини міжособистісних конфліктів?

15. Дайте обгрунтування доцільності вибору відповідного способу управління конфліктом у різних ситуаціях.

16. Розкрийте зміст методики аналізу та вирішення міжособистісного конфлікту.

17. Які існують об’єктивні причини управлінського конфлікту?

18. Визначте та проаналізуйте суб’єктивні причини управлінського конфлікту.

19. Визначте та проаналізуйте фактори попередження управлінських конфліктів.

20. Проаналізуйте суть та зміст комунікації “організація – зовнішнє середовище”.

21. Який вплив здійснюють етичні та психологічні принципи комунікації клієнтами та партнерами організації на ефективність її діяльності?

22. Прокоментуйте вислів: “Клієнти – це джерело життя для корпорації, і їх треба поважати, як землю, за те, що вона – джерело життя”.

23. Який вплив здійснює соціально-психологічний клімат організації на ефективність її діяльності?

24. Як співробітники організації реагують на нововведення?

25. Які існують механізми подолання бар’єрів в процесі впровадження нововведень?

26. Яку роль відіграє реклама в посиленні ефективності діяльності організації?

27. Здійсніть аналіз менеджменту планування реклами та контролю за її ефективністю.

28. Яку роль відіграє імідж в ефективності діяльності організації?

29. Проаналізуйте основні компоненти іміджу ділової людини та іміджу керівника.

30. Проаналізуйте суть та зміст управління іміджем в організації.