Додаток В

 

Санітарна класифікація деяких підприємств і розміри санітарно-захисних зон для них (із ДСП 173-96)


Вид виробництва, підприємство

Клас

Розмір СЗЗ, м

1

2

3

Виробництво білково-вітамінного концентрату (поприну)

І А

3000

Виробництво концентрованих мінеральних добрив

І Б

1000

Підприємства по переробці нафти

І Б

1000

Калійні комбінати

І Б

1000

Виробництво глинозему (оксиду алюмінію)

І Б

1000

Виробництво асфальтобетону

І Б

1000

Виробництво свинцевих акумуляторів

ІІ

500

Виробництво гіпсу, азбесту, вапна

II

500

Прокатні цехи

ІІ

500

Виробництво корунду, ультрамарину, склад-них ефірів

ІІ

500

Виробництво оцтової кислоти, нікотину

ІІ

500

Виробництво пластичних мас (карболіту, хлор-вінілу тощо)

ІІІ

300

Виробництво штучних заповнювачів (керам­зиту тощо), асфальтобетону, толю, руберойду

 

III

 

300

Підприємства бурякоцукрові

III

300

Заводи кормових антибіотиків

III

300

Скотомогильники із захороненням в ямах кладовища

III

300

Ділянки для парників, теплиць з використанням сміття

III

300

Бойні дрібних тварин і птахів

III

300

Виробництво штучних мінеральних добрив

ІІІ

300

Виробництво антибіотиків біологічним шля-хом

ІІІ

300

Гальванічні цехи

ІІІ

300

Виробництво штучного каміння і бетонних ви­робів

IV

100

Елеватори цементів та інших пилових матеріа­лів

IV

100

Виробництво будівельних матеріалів з відходів ТЕЦ

IV

100

Продовження додатка В

                                     1

2

3

Комбікормові заводи (виробництво кормів для тварин з харчових залишків)

IV

100

Виробництво червоної та силікатної цегли

IV

100

Механізовані транспортні парки для очищення міст

IV

100

Підприємства з обслуговування автомобілів (вантажні автомобілі, а також автобуси міського транспорту)

IV

100

Підприємства з обслуговування автомобілів (легкові автомобілі, а також автобуси, крім автобусів міського транспорту)

ІV

100

Виробництво глиняних виробів

V

50

Виробництво вуглекислоти та „сухого” льоду

V

50

Кондитерські фабрики

V

50

Заводи спирто-горілчані

V

50

Олійні (рослинні) масла

V

50

Консервні заводи

V

50

Виробництво взуття

V

50

Швейні фабрики

V

50

Овочесховища

V

50

Цукрово-рафінадні заводи

V

50

Макаронні фабрики

V

50

Пивоварні заводи

V

50

Молочні і маслоробні заводи (тваринні масла)

V

50

Ковбасні фабрики з продуктивністю більше 3 т в зміну

V

50

Хлібозаводи

V

50

Винні заводи

V

50

Заводи фруктових і овочевих безалкогольних напоїв

V

50

Холодильники ємністю більше 600 т

V

50

Підприємства столярно-теслярські, меблеві, паркетні, ящикові

V

50

Виробництво лужних акумуляторів

V

50

Виробництво фотохімічне (фотопластинок, кі-ноплівки та фотопаперу)

V

50

Виробництво штучних перлів

V

50

Друкарні

V

50

 

Для теплових електростанцій і котельних санітарно-захисні зони ви­значаються з розрахунків розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що вміщуються у викидах.