Додаток К

 

Питомі викиди шкідливих речовин на ТЕС при спалюванні найпоширеніших видів органічного палива qn,
 г/ кВт·год

Паливо

Вихід газів при нормальних умовах Ог, м3/кВт·год

Летка зола

Окисли сірки

Окисли азоту

Березівське вугілля

4,35

29

2,1

1,8

Кузнецьке вугілля

4,1

82

3,5

5

Донецьке пісне вугілля

4

97

21,6

2,8

Екібастузьке вугілля

4,05

253

9,1

3,2

Сланці естонські

5,2

320

18,5

3,4

Підмосковне буре вугілля

4,8

242

53,5

2,8

Мазут (Sр = 3%)

4

0,4

15,9

3,2