Контрольні запитання

 

1. Охарактеризуйте умови, які впливають на розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі.
2. Наведіть класифікацію видів температурної інверсії та їх вплив на розсіювання промислових викидів.
3. Намалюйте схему розподілення концентрації шкідливих речовин в атмосфері при викиді через вертикальну трубу.
4. Охарактеризуйте зони різного забруднення приземного шару атмо-сфери.
5. Опишіть вимоги ОНД-86 до розсіювання та визначення приземних концентрацій викидів промислових підприємств.
6. Приведіть формулу для визначення максимального значення при­земної концентрації шкідливої речовини.
7. Знайдіть витрати газоповітряної суміші при виході з труби діамет­ром Д = 2 м зі швидкістю Vо = 25 м/с.
8. Знайдіть відстань від труби вистою Н = 100 м, на якій концен-трація аміаку буде максимальною ( d = 6,5).