Основні умовні позначення до 9 розділу


СМ – максимальна концентрація забруднювальних речовин, мг/м3;
CФ– фонова концентрація забруднювальних речовин, мг/м3;
А – коефіцієнт, який враховує температурний градієнт атмосфери;
М  – маса шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу в оди­ницю часу, г/с;
F– коефіцієнт, який враховує швидкість осідання шкідливих речо­вин;
η – коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості;
Q – витрати газоповітряної суміші, м3/с;
D – діаметр отвору джерела викидів, м;
Н– висота джерела викидів, м;
V– середня швидкість виходу газоповітряної суміші, м/с;
U– швидкість вітру, м/с;
 tг– температура газоповітряної суміші, °С;
tп– температура навколишнього повітря, °С;
X, У  – відстань від джерела викидів, м;
L, b – довжина і ширина отвору джерела викидів;
σ – витрати палива, т/год.;
dз– кількість шкідливої речовини, яка викидається в атмосферу на одиницю палива, г/кг;
dr – витрати газоповітряної суміші, м3/кг;
qг – питомі викиди газів, г/кВт • год.;
qп – питомі викиди шкідливих речовин, г/кВт • год.;
r0 – ступінь очищення газів;
m, n– безрозмірні коефіцієнти, які враховують умови виходу газопо­вітряної суміші з отвору джерела викидів.