Розділ  8   ПРОБЛЕМИ  І   ШЛЯХИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО  ТРАНСПОРТУ


Прямий негативний вплив автомобілів на навколишнє середовище зв’язаний з викидами шкідливих речовин в атмосферу і шумом.

 

Автомо­більні вихлопні гази – суміш приблизно 200 речовин. Це компоненти палива, частка яких різко зростає, якщо двигун працює на малих обертах або в момент збільшення швидкості при старті. В цей період виділяється більше всього незгорівших частинок: приблизно в десять разів більше, ніж при роботі двигуна в нормальному режимі. У вихлопних газах вмішуються також альдегіди, які мають різкий за­пах і подразнювальну дію, присутні нерозкладені вуглеводні палива.

 

Через неповне згорання палива в двигуні автомобіля частина вутлеводнів перетворюється в сажу, яка вміщує смолисті речовини. Особливо багато сажі та смол утворюється при технічно несправному двигуні та при форсованій роботі двигуна.

 

Дуже шкідливою складовою частиною вихлопних газів є з’єднання неорганічного свинцю. Вони утворюються в двигуні при згоранні тетра-етилсвинцю, який додають в бензин.

 

Один вантажний автомобіль середньої потужності, що відповідає всім параметрам вимог заводів-виготовлювачів, з карбюраторним дви­гуном щорічно викидає окису вуглецю 3150 кг, вуглеводнів – 410 кг, окислів азоту – 335 кг. Викиди шкідливих речовин легкових автомобі­лів складають відповідно 510, 42 і 36 кг. В реальних умовах експлуа­тації ці характеристики рухомого складу погіршуються на 40...60% і навіть більше.

 

Побічний вплив автомобільного транспорту на навколишнє середо­вище зв’язаний з тим, що автомобільні дороги, стоянки, підприємства обслуговування займають все більшу і більшу площу, необхідну для життєдіяльності людини. Значну шкоду полям, лугам і лісам наносять автомобілі, які рухаються повз дороги. Велику шкоду завдають забруднені води, що без очищення скидаються у водоймища. Осад з очисних споруд, миття автомобілів також наносять значну шкоду природі.

 

Захист навколишнього середовища від шкідливого впливу автомобі­льного транспорту проводиться за багатьма напрямками, починаючи з по­ліпшення технічного стану рухомого складу і закінчуючи створенням еле­ктромобілів та нових видів електричного транспорту.