Контрольні запитання


1. Розкрийте сутність процесу магнітного очищення газів та можливості його застосування.
2. Охарактеризуйте переваги магнітного очищення газів порівняно з їх традиційним очищенням.
3. Наведіть класифікацію основних груп апаратів для магнітофільтра-ційного очищення газів.
4. Розкажіть про особливості конструкції електромагнітних фільтрів з осердям-насадкою.
5. Поясніть вимоги до вибору та розрахунку конструкції фільтрів-осаджувачів.
6. Охарактеризуйте вимоги до багатополюсних фільтрів з „відділени-ми” електромагнітами.
7. Проаналізуйте переваги фільтрів з „відділеними” постійними магні-тами.
8. Опишіть послідовність вибору та розрахунку фільтрувальних наса-док для апаратів магнітофільтраційного очищення газів.