Контрольні запитання


1. Наведіть класифікацію шкідливих речовин, які містяться у вихло­пних газах автомобілів, та їх вплив на навколишнє природне середовище.
2. Опишіть шляхи підвищення економії палива автомобілями.
3. Охарактеризуйте види запалювання палива та їх вплив на процеси згорання.
4. Проаналізуйте заходи щодо зміни процесів подачі палива в цилін-дри двигуна.
5. Розкрийте суть процесу дії рідинних нейтралізаторів.
6. Опишіть порядок нейтралізації відпрацьованих газів ДВЗ каталі-тичними нейтралізаторами.
7. Наведіть схему встановлення каталітичного нейтралізатора.
8. Розкажіть про особливості термічної нейтралізації відпрацьованих газів ДВЗ.
9. Проаналізуйте вплив на навколишнє середовище відпрацьованих газів карбюраторних і дизельних ДВЗ.
10. Охарактеризуйте альтернативні двигуни транспортних засобів.
11. Наведіть класифікацію нових (альтернативних) видів палива для двигунів транспортних засобів.
12. Поясніть особливості роботи  автоматизованих систем управління міським транспортом.