Основні умовні позначення до 7 розділу


L – довжина соленоїду, м;
D – діаметр соленоїду, м;
I –  сила струму, А;
U – напруга, В;
Jc – густина струму, А/мм2;
Sпр – переріз проводу (шини), мм2;
ρпр– питомий опір проводу (для міді – 0,018 Ом·мм2/м, для алюмінію – 0,028 Ом·мм2/м);
γпр – густина матеріалу проводу (для міді – 8,9·10-6 кг/мм3);
W – параметр об’єму котушки, мм3;
Rк – електричний опір котушки, Ом;
Q – продуктивність фільтра, м3/год;
М – маса котушки, кг;
Н – напруженість намагнічувального поля, А/м;
ωв – кількість витків;
Р – потужність фільтра, Вт, кВт;
dc – діаметр осердя, м, мм;
lc – довжина осердя, м, мм;
lм – відстань між поясами осердь, м, мм;
μ – середня магнітна проникність вставки, Гн/м;
μ0 - 4π·10-7 Гн/м – магнітна постійна;
В – магнітна індукція, Тл;
ам – ширина пакетів магнітів;
bм – ширина пакетів магнітів;
Кф – коефіцієнт розсіювання магнітного потоку;
υ – кінематична в’язкість, м2/с;
v – швидкість фільтрування, м/с;
d – діаметр гранул насадки, мм;
Re – коефіцієнт Рейнольдса;