Контрольні запитання


1. Наведіть класифікацію методів очищення промислових викидів від газоподібних забруднень.
2. Опишіть суть абсорбційного очищення промислових викидів та сфери його застосування.
3. Наведіть типову схему та класифікацію абсорберів.
4. Розкажіть про особливості протікання хемосорбційного очищення промислових викидів.
5. Охарактеризуйте особливості адсорберів періодичної та безперер-вної дії.
6. Опишіть вимоги до вибору адсорбенту.
7. Поясніть суть термічного знешкодження парів і газів.
8. Наведіть принципові схеми термічних нейтралізаторів.
9. Розкрийте суть каталітичного очищення газів.
10. Наведіть класифікацію та особливості роботи контактних апара-тів для проведення  каталітичного очищення газів.
11. Опишіть суть біохімічного очищення газів.
12. Наведіть класифікацію гідрофільтрів та особливості їх застосу-вання в промисловості.