Основні умовні позначення до 6 розділу

Q  –  об’ємні витрати газу, який очищається, м3/с;
M  –  маса компоненту, який поглинається, г/с;
Ка –  коефіцієнт абсорбції, кг/(м2 •год. • Па);
V  –  швидкість газу, м/с;
d3  –  діаметр зерен насадки, м;
de –  еквівалентний діаметр насадки, м;
Р  –  парціальний тиск, Па;
с´, с´´ –  концентрація шкідливих речовин в забруднених і очищених газах, г/м3 , мг/м3;
τ  –  час процесу адсорбції, с;
ξ  –  коефіцієнт гідравлічного опору;
Re –  критерій Рейнольдса, безрозмірна величина;
Ar  –  критерій Архімеда, безрозмірна величина;
S   –  площа, м2;
V  –  об’єм, м3;
L, B, H –  довжина, ширина, висота, м;
D  –  діаметр, м;
ρг, ρч –  густина газу, частинок, кг/м3;
μ –  коефіцієнт динамічної  в’язкості , Па • с;
Т, Р –  температура і тиск при робочих умовах: К, Па;
То, Ро –  температура і тиск при нормальних умовах: К, Па;
β –  коефіцієнт масопередачі, с– 1;
t –  температура, °С;
ε –  порожність статичного шару;
ρН, ρУ –  насипна і уявна густина поглинача, кг/м3;
VB –  швидкість витання, м/с;
φф  –   коефіцієнт форми частинок;
 η   –   ступінь очищення газів;
Qp –  об’ємні витрати поглинальної рідини, л/м3.

 

Прийняті скорочення:
ОГ –  очищений газ;
ЗГ  –  забруднений газ;
УП –  уловлений пил;
н. у.– нормальні умови.