Контрольні запитання


Опишіть принцип електричного очищення газів.

Поясніть суть та властивості коронного розряду.

Розкрийте особливості процесу електричного уловлювання части­нок в електрофільтрі.

Охарактеризуйте групи пилу, уловлюваного в електрофільтрах.

Наведіть класифікацію типів електрофільтрів.

Опишіть роботу електрофільтраційної установки.

Охарактеризуйте електрофільтри серій УГ, УВ та ЕГА.

Розкажіть про особливості електрофільтрів типів С, ПГ та ШМК.

Розкрийте суть розрахунку та вибору електрофільтрів.