Основні умовні позначення до 5 розділу

S   –  площа, м;
H, h –висота, м;
L, l – довжина, м, мм;
B, b – ширина, м, мм;
Q    –  витрати газу, м3/с;
Qp–  витрати рідини на зрошення, кг/с;
– діаметр, м, мм;
V    –  швидкість руху газу, м/с;
Vр– швидкість зрошуваної рідини, м/с;
M     –  питомі витрати рідини, кг/м3;
c', с"–концентрації пилу, відповідно на вході та виході з апарата, г/м3, мг/м3;
S0   –  вільний переріз решітки, м 2/м 2;
dk– діаметр кулькової насадки, м;
– діаметр частинок пилу, мкм;
d0–діаметр отворів в решітці, мм;
ρ–густина газу, кг/м3;
ρн–  насипна густина, кг/м3;
qз  –  густина зрошення, м3/ м2•год;
η    –  ефективність очищення;
g – прискорення сили ваги, м/с2;
?–  гідравлічний опір, Па;
ξp       –  коефіцієнт місцевого опору решітки;
G     –  поверхневе натягнення, Н/м;
A–  поверхня осадження, м2;
V0             – ефективна швидкість осадження золи, м/с;
t –  температура, °С;

Т     –  абсолютна температура, К.