5.5  Механічні газопромивачі

 

Характерною особливістю механічних газопромивачів є наявність обертового пристрою (ротора, диска тощо), який забезпечує розбризку­вання і перемішування рідини або крутіння газового потоку. Залеж­но від способу підведення механічної енергії апарати цього типу поділяються на механічні газопромивачі та динамічні газопромива­чі. В механічних газо- промивачах очищувані гази приводяться в дотик з рідиною, розбриз-куваною за допомогою обертового тіла (весла з лопатками, перфорованого барабана, дисків тощо). Апарати цього типу в сучасний час практично не застосовуються для очищення газів від пи­лу.

 

У динамічних газопромивачах механічна енергія, яка підводиться додатково, служить для крутіння газового потоку. Вони відрізняються від сухих динамічних пиловловлювачів (див. рис. 2.8) тільки підве­денням зрошувальної рідини, яка сприяє збільшенню їх ефективності. Воду у вентилятор подають за допомогою форсунок, розташованих перед його всмоктувальним отвором. Цей захід часто застосовується на практиці, коли для підвищення ефективності системи пиловловлювання а також для попередження утворення відкладень вода подається в димосос, що забез-печує протягування газів через апарати газоочищення.

 

При розрахунках енергетичних затрат на очищення газів у механіч­них газопромивачах необхідно враховувати додаткові витрати енергії на обертання розбризкувальних пристроїв. У механічних газопромивачах ці додаткові витрати енергії можуть бути значні, причому необхідно врахо-вувати, що не вся енергія обертання є корисною: більша частина її губиться в приводних пристроях і витрачається на тертя рухомих частин. При розрахунку витрат енергії на очищення газів в динаміч­них газопро-мивачах із загальних енергетичних витрат необхідно відні­мати ту частину енергії, яка витрачається на відсмоктування і транс­портування очищених газів.