Основні умовні позначення до 4 розділу

         – напруженість електричного поля, В/м;
          – лінійна густина струму, А/м2;
         – напруга, В;
   – радіуси осаджувального і коронувального електродів, м;
           – температура, °С;
      – барометричний тиск, Па;
       – діаметр і радіус частинок, мкм;
          – число елементарних зарядів на частинці;
           – заряд електрона, рівний 1,6•10-19 Кл;
        – діелектрична проникність вакууму, рівна 8,85•10-12 Ф/м;
        – показник діелектричних властивостей частинок;
         – швидкість дрейфу частинок, м/с;
          – площа, м2;
          – довжина, м;
         – периметр, м;
         – об’ємні витрати газу, м3/с;
         – швидкість газу, м/с;
         – динамічна в’язкість, Па•с;
        – відстані, відповідно, між пластинами електродів і між сусідніми коронувальними електродами, м;
     – температура і тиск при робочих умовах, К, Па;
    – температура і тиск при  н. у., К, Па;
           – температура, °С;
          – ступінь очищення газів;
     –  концентрація шкідливих речовин в забруднених і очищених га­зах,  г/м3, мг/м3.

 

Прийняті скорочення

ОГ – очищений газ;
ЗГ  – забруднений газ;
УП – уловлений пил;
н. у. – нормальні умови (Р = 101300 Па; t = 20°С).