Контрольні запитання

Поясніть суть та особливості очищення газів фільтруванням.

Наведіть класифікацію фільтрів для очищення газів.

Опишіть особливості застосування та класифікацію тканинних філь­трів.

Розкажіть про порядок очищення газів за допомогою рукавних філь­трів.

Опишіть конструкцію, призначення та використання волокнистих фільтрів тонкого очищення.

Розкрийте суть основних вимог до оптимальної конструкції  волок­нистих фільтрів тонкого очищення.

Охарактеризуйте особливості глибоких та грубоволокнистих фільт­рів.

Наведіть класифікацію та особливості застосування зернистих філь­трів для очищення газів.

Опишіть порядок очищення газів зернистими фільтрами з нерухо­мим фільтрувальним шаром.

 Розкажіть про  особливості протікання процесу очищення газів у фі­льтрах з рухомими шарами зернистого матеріалу.

 Опишіть суть технологічних розрахунків фільтрів для очищення га­зів.