3.2  Волокнисті фільтри

 

Волокнисті фільтри – це апарати, в яких  фільтрувальним елементом є поверхні  шарів волокнистого мате­ріалу (картону, паперу, полімерних смол тощо) різної товщини. Це фільтри об’ємної дії, розраховані на уловлювання і накопичення силових частинок переважно  всією глибиною шару. Суцільний шар пилу утворюється тільки на поверхні найщільніших матеріалів, звичайно при фільтруванні відносно великих частинок і в кінці строку служби. Їх умовно поділяють на тонковолокнисті, гли­бокі та грубоволокнисті.

 

Таблиця 3.3 – Фільтри зі зворотною посекційною продувкою [41]

 

Технічна характеристика

Марка фільтра

ФР-250

ФР-2800

ФР-5000

ФР-10000

ФРО-2400

ФРО-6000

ФРО-20000

Фільтрувальна повер­хня, м2

250-280

2800

5000

10000

2400

6000

20000

Число секцій

4

6

8

8

12

12

10

 

Число рукавів

 

288

 

2304

 

4032

Висо-тою:
3,7м-1920
4,7м-3840

 

504

 

648

 

2160

Діаметр рукава, мм

127/
135

127

127

135

200

300

300

Висота рукава, м

2,3

3,1

3,1

3,7/4,7

8

10

10

Допустимий надмір­ний тиск в апараті, КПа

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

3,5

 

-

 

-

 

-

Допустиме розрі­дження в апараті, КПа

-

-

-

-

6

6

6

Тиск стиснутого пові­тря при роботі пнев­моциліндрів, МПа

0,4-0,6

0,4-0,6

0,4-0,6

0,4-0,6

0,5-0,6

0,5-0,6

0,5-0,6

Витрати стиснутого повітря на роботу пне­вмоциліндра, м3/год.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4-8

 

4-8

 

20-40

Витрати стиснутого повітря на 1 хід по­ршня, л

 

0,55

 

0,55

 

0,55

 

0,55

 

-

 

-

 

-

Маса, т

14,5

111,0

128,0

231,0

75,6

162,8

540

Габаритні розміри (довжина х  ширина х висота), м

7,4х
3,9х
7,9

23х
7,3х
15

28,8х

14,5

31,6х
10,7х
16,6

9,6х
6,8х
16,75

18,6х
9,8х
18,4

30,4х
18,8х
23,5

 

 

Таблиця 3.4 – Фільтри з імпульсною продувкою [41]


 
Технічна характеристика

ФРКІ-30

ФРКІ-90

ФРКІ-360

ФРКДІ-550

ФРКДІ-1100

ФРКДІ-15-130

ФРКІ-60

Фільтрувальна поверхня, м2

30

90

360

550

1100

15

60

Число рукавів

36

108

288

216

432

19

72

Діаметр рукава, мм

130

130

130

130

130

130

135

Висота рукава, м

2

2

3

6

6

2

2

Число секцій

1

3

8

6

12

1

1

Число електромагнітів

3

9

24

36

72

8

3

Число мембран-них голо­вок клапанів

6

18

48

72

144

8

6

Розрахунковий над­мірний тиск, КПа

5

5

5

5

5

60

5

Маса, т

1,28

2,99

8,86

18,4

31,3

1,05

1,28

Габаритні розміри /довжина х ширина х висота/, м

1,46х2,06х3,6

4,14х2,06х3,6

5,85х4,37х4,88

4,94х
4,34х
9,18

8,95х
4,34х
9,18

1,28х
1,88х
4,98

1,46х2,06х3,6

 

Волокнисті фільтри тонкого очищення використову­ють в атомній енергетиці, радіоелектроніці, точному приладобуду­ванні, промисловій мі­кробіології, в хіміко-фармацевтичній та ін­ших галузях. Фільтри дозволя­ють очищати великі об’єми газів від твердих частинок всіх розмірів, вклю-чаючи субмікронні. Їх широко застосовують для очищення радіоактивних аерозолів. Для очищення на 99% (для частинок 0,05…0,5 мкм) застосо-вують матеріали у вигляді тонких листів чи об’ємних шарів із тонких або ультратонких волокон (діаметр менше 2 мкм). Швидкість фільтрування в них складає 0,01...0,15 м/с, опір чистих фільтрів не перевищує 200...300 Па, а забитих пилом фільтрів 700…1500 Па. Вловлювання частинок у фільтрах тонкого очищення відбувається за рахунок броунівської дифузії та ефекту дотику.

 

Оптимальна конструкція фільтрів тонкого очищення повинна відповідати  таким вимогам:
-  найбільшій поверхні фільтрації при найменших габаритах;
-  мінімальному опору;
-  можливості більш зручного і швидкого улаштування;
-  надійної герметичності групово­го збирання окремих фільтрів.

 


Рисунок 3.3 – Конструктивна схема волокнистого фільтра:
1 – бокова стінка; 2 – фільтрувальний матеріал; 3 – роздільник; 4 –  П-подібна рамка


Цим вимогам  найбільше  від­повідають розповсюджені в сучасний час фільтри рамної конструк­ції (рис. 3.3). Фільтрувальний матеріал у вигляді стрічки вкладається між П-подібними рамками, які чергуються при складанні пакета відкритими і закритими сторонами в протилежних напрямках. Між сусідніми шарами матеріалу встановлюються гофровані роздільники, щоб не допустити приєднування їх один до одного. Рамки, роздільники, бокові стінки корпуса можуть бути з різного матеріалу: фанери, вініпласту, алюмінію, нержавіючої сталі тощо.
Забруднені гази поступають в одну з відкритих сторін філь­тра, про-ходять через матеріал і виходять з протилежної сторони.

 

Глибокі  фільтри складаються з глибокого добового шару грубих волокон і більш тонкого замикального шару тонких волокон. Багатошарові фільтри застосовуються для очищен­ня вентиляційного повітря і техно-логічного газу від радіоактивних частинок. Вони розраховані на роботу на протязі 10...20 ро­ків, після чого їх захоронюють з цементуванням.

 

Грубоволокнисті  фільтри (грубого або попе­реднього очищення) складаються з суміші волокон діаметром від 1 до 20 мкм, причому до 50% волокон повинні мати розміри менше 4 мкм. При швидкості фільтрування 0,05...1 м/с матеріал повинен майже повністю вловлювати частинки круп-ніші 1 мкм. Такі фільтри значно дешевші, як фільтри тонкого очищення і їх можна легко міняти або регенерувати.
У фільтрах малої продуктивності в одному корпусі розміщу­ють фільтри грубого очищення із набивного шару лавсанових воло­кон товщиною 100 мм і фільтри тонкого очищення з матеріалу типу ФП (фільтр Петрянова) – із полімерних смол. Такі фільтри нази­ваються дво-ступеневими або комбінованими.