Контрольні запитання


1. Охарактеризуйте принципи очищення промислових газів в сухих інерційних апаратах.
2. Наведіть класифікацію та опишіть принцип роботи пилоосад-жувальних камер.
3. Опишіть суть обезпилювання промислових газів у пилоосад-жувачах інерційної дії.
4. Опишіть особливості очищення газів у жалюзійних пиловід-дільниках.
5. Перерахуйте основні переваги циклонних пиловловлювачів.
6. Наведіть класифікацію та опишіть принцип роботи циклонів.
7. Охарактеризуйте особливості очищення газів в групових та бата-рейних циклонах.
8. Опишіть суть роботи вихрових пиловловлювачів.
9. Розкажіть про можливості застосування та порядок роботи динамічних пиловловлювачів.
10. Наведіть початкові дані, необхідні для технологічних розрахунків циклонів.
11. Опишіть послідовність проведення технологічних розрахунків циклонів.
12. Наведіть порядок вибору та розрахунку сухих інерційних пило-вловлювачів.