Основні умовні позначення до 2 розділу

L, l  – довжина, лінійний параметр, м;
B, b – ширина, лінійний параметр, м;
H, h – висота, м;
S    – площа, м2;
υ       – швидкість газу, м/с;
ωв    – швидкість витання (осадження), м/с;
dч    – діаметр частинок, мкм;
Q   – витрати газу, м3/с;
μ   – динамічна в’язкість, Па · с;
ρг, ρч – густина газів, частинок, кг/м3;
g    – прискорення вільного падіння, м/с;
D   – діаметр, м, мм;
ξ    – коефіцієнт гідравлічного опору;
K1, K2, K3 – поправочні коефіцієнти;
d50  – середній розмір частинок пилу, мкм;
lg θч –ступінь полідисперсності пилу;
η  – коефіцієнт очищення газів;
τ   – час, с;
T, P – тeмпература і тиск при робочих умовах відповідно К, Па;
To   –  абсолютна температура, К;
t    – температура, °С;
             Po  – нормальний атмосферний тиск, 101300 Па.  
Прийняті скорочення
             ЗГ – забруднені гази;
             ОГ – очищені гази;

             УП – уловлений пил