2.1 Пилоосаджувальні камери


Пилові камери діють за принципом осадження частинок при повіль­ному русі пилогазового потоку через робочу камеру, тому основни­ми розмірами камери є її висота і довжина (рис. 2.1). Геометричні розміри визначають час перебування пилогазового по­току в камері і, відповідно, ефективність очищення.
Пилові камери громіздкі і мають низьку ефективність. Тому вони застосовуються в основному для вловлювання великих частинок сировинних матеріалів після обертових цементних печей, печей для обпалювання магнезиту і доломіту тощо. Матеріалом для будування камер можуть служити цегла, збірний залізобетон, сталь, дерево (для холодних газів). Габаритні розміри камери, необхідні для осадження твердих частинок з газового потоку, визначають за формулою

,                                               (2.1)

де       L – довжина камери, м;
H – висота камери, м;
υ r–швидкість руху газів в камері (звичайно 0,2... 1,0 м/с);
ωb– швидкість витання частинок заданого розміру, м/с.


 

Таблиця 2.1 – Основні параметри пилоосаджувачів, жалюзійних пиловловлювачів, сухих батарейних циклонів з тангенціальним входом газу і сухих циклонів з осьовим входом газу

Рисунок 2.1 – Схеми пилоосаджувальних камер:
а) найпростіша конструкція з розширенням пилопроводу;
б) багатополична;
в) з перегородками;
г) з ланцюговими чи дротяними завісами.

 

Визначимо швидкість υr через витрати газу Q. Для цього витрати поділимо на площу перерізу канала (Н · В). Під­ставивши з формули 1.25 значення ωb,знайдемо мінімальний розмір частинок , м, які будуть повністю осаджені в камері
                    (2.2)
де  Q  – витрати газу, м3/с;
      L  – довжина камери, м;
      В  – ширина камери, м;
      μч  – динамічна в’язкість,  Па · с;
      g  – прискорення вільного падіння, м/с2;
      ρч  – густина частинок, кг/м3.   

 

Для рівномірного газорозподілення по перерізу пилоосаджувальні камери можуть обладнуватися дифузорами  і газорозподільними решіт­ками, а для зниження  висоти осадження частинок – горизонтальними чи похилими полицями. В деяких конструкціях пилових камер для  підви­щення їх  ефективності передбачається влаштування ланцюгових чи  дро­тяних завіс і відхилюваних перегородок, що дозволяє додатково до гра­вітаційного ефекту використовувати ефект інерційного осадження части­нок при обтіканні потоком газів різних перешкод.

 

Ступінь очищення газів у пилоосаджувальних камерах, звичай­но, не перевищує 40...50%. При цьому задовільно осаджуються тільки частинки пилу більше 40...50 мкм.