Контрольні запитання

 

1. Наведіть означення, сутність та цілі моніторингу довкілля.
2. Охарактеризуйте підсистеми моніторингу довкілля.
3. Наведіть класифікацію принципів державного моніторингу навколишнього природного середовища України.
4. Опишіть структуру та рівні державного моніторингу навколишнього природного середовища України.
5. Розкажіть про організацію роботи державного моніторингу навколишнього природного середовища України.
6. Проаналізуйте основні вимоги до організації спостережень за забрудненням атмосферного повітря.
7. Опишіть методи спостережень за рівнем забруднення атмосферного повітря.
8. Охарактеризуйте особливості контролю за рівнем забруднення атмосферного повітря.
9. Розкажіть про особливості стаціонарних, маршрутних та підфакельних пос­тів спостережень.
10. Проаналізуйте спільні та відмінні ознаки програм спостережень на стаціонарних, маршрутних та підфакельних постах спостережень.
11. Охарактеризуйте лабораторні, експресні, автоматичні методи оцінювання забруднення атмосферного повітря.
12.  Наведіть класифікацію автоматизованих систем спостереження і контролювання атмосферного повітря.

13.  Обґрунтуйте необхідність і важливість екологічного нормування якості ат­мосферного повітря.