Загальні засади державного моніторингу  навколишнього природного середовища України

 

Державний моніторинг навколишнього природного середовища України – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збере­ження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середо­вища, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих  рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

 

Система державного моніторингу навколишнього природ­ного середовища України створюється з дотриманням міжнародних вимог і є суміс-ною з аналогічними міжнародними системами.
  Система державного моніторингу навколишнього природ­ного середовища будується на таких принципах:
-  об’єктивності й достовірності;
-  систематичності спостережень за станом навколишнього природ­ного середовища та об’єктами  впливу на нього;
-  багаторівневості;
-  узгодженості нормативного та методичного забезпечення;
-  узгодженості технічного та програмного забезпечення;
-  комплексності в оцінюванні екологічної інформації;
-  оперативності проходження інформації між окремими ланками си­стеми та вчасного інформування органів державної виконавчої влади;
- відкритості екологічної інформації для населення.

 

Основними завданнями системи державного моніторингу навколи-шнього природного середовища  є:
-  спостереження за станом навколишнього природного середо­вища;
-  аналіз стану навколишнього природного середовища та  прогнозу­вання  його  змін;
-  забезпечення органів державної виконавчої влади систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього природного середо­вища, а також прогнозами і попередженнями про можливі його зміни; 
-  розроблення науково обгрунтованих  рекомендацій  для  прийняття  управлінських рішень.