Контрольні запитання

 

1. Наведіть основні вимоги чинного законодавства до розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, які негативно впливають на стан атмосферного повітря.
2. Опишіть вимоги до вибору району будівництва підприємства.
3. Розкажіть про особливості компоновки будівель і споруд на промисловому майданчику.
4. Поясніть суть та наведіть розміри санітарно-захисних зон для підприємств різних класів.
5. Розкрийте особливості упорядкування санітарно-захисних зон.
6. Обґрунтуйте необхідність регулювання викидів при несприятли-вих метеорологічних умовах.
7. Опишіть вимоги до розроблення заходів щодо скорочення викидів в період   несприятливих метеорологічних умов.
8. Наведіть заходи  щодо скорочення викидів при першому режимі роботи  підприємства.
9. Опишіть заходи  щодо скорочення викидів при другому режимі роботи  підприємства.
10. Охарактеризуйте особливості заходів  для скорочення викидів при третьому режимі роботи  підприємства.
11. Обґрунтуйте необхідність проведення оцінювання забруднення атмосферного повітря населених місць.
12. Охарактеризуйте гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.
13. Наведіть порядок розрахунку сумарного показника забруднень сумішшю речовин.
14. Поясніть суть критеріїв оцінювання забруднення атмосферного повітря населених місць.
15. Опишіть порядок здійснення контролю за якісним станом навколишнього середовища.