1.5.8 Акустичні поля.


Частинка, яка зависла у вібрувальному середовищі, здійснює коливальний рух. Відомі спроби застосувати акустичну коагуляцію для збільшення частинок, що забезпечує їх ефективне видалення в циклоні чи в іншому пристрої для вловлювання частинок. Хоча ці спроби й привели до досягнення деяких успіхів, в цьому по­сібнику питання перенесення частинок в акустичному полі не розгля­даються.