1.5.4 Захоплювання частинок.


Розмір частинок має важливе значення при захоп­люванні частинок за рахунок дотику до поверхні обтічного тіла. Якщо зне­хтувати інерційними ефектами і вважати, що частинка осаджується не тільки в тому випадку, коли її траєкторія пересікається з поверхнею тіла, а і у випадку проходження лінії течії на відстані від поверхні тіла, рівному її радіусу. Таким чином, ефективність зачеплення вище нуля і тоді, коли іне­рційне осадження відсутнє. Ефект зачеплення характеризується парамет­ром R – відношенням діаметрів частинок  і обтічного тіла .
При потенційному обтіканні кулі, коли величина R настільки мала, що можна знехтувати інерційними ефектами, ефективність зачеплення складає:
(1.35)
В цьому випадку для циліндра вірне співвідношення
                         (1.36)
В іншому крайньому випадку, коли за рахунок великого значення інерційних ефектів траєкторії частинок, що осідають, прямолінійні, маємо такі співвідношення:
для кулі                                                         (1.37)
для циліндра                                                                    (1.38)
Таким чином, при потенційному обтіканні кулі ефективність механізму зачеплення знаходиться в межах 2R…3R, а при потенційному обтіканні циліндра – R…2R.
Для визначення ефективності осадження частинок за рахунок дотику при в’язкому обтіканні циліндра запропоновані такі рівняння:
                                       (1.39)
                                            (1.40)
З цих рівнянь виходить, що  ефект зчеплення стає значним при оса­джені частинок на сферах з малим діаметром. Крім того, вони показують, що осадження частинок за рахунок зачеплення не залежить від швидкості газів, а в основному визначається режимом течії газового потоку.
Ефективність осадження частинок на обтічному тілі зачепленням може бути подана і в критичній формі. В цьому випадку, крім критерію Стокса, необхідно враховувати й інший комплекс, який є відношенням критеріїв
,                                     (1.41)
де  – критерій Рейнольдса для обтічного тіла.
Тоді ефективність осадження при зачепленні може бути подана у вигляді
    .                            (1.42)