1.4.4 Ентальпія газів


Ентальпія газів  – кількість теплоти, яку необхідна підвести до 1 кг газу при постійному тиску, щоб підвищити його тем­пературу від  до заданого значення температури
                                                      (1.16)