1.4.3  Питома теплоємність газів.


С – кількість теплоти, яку необ­хідно надати одиниці кількості газу для нагрівання на 1; залежить від ти­ску (теплоємність Ср) і об’єму (теплоємність Сv). Проте, в тих інтервалах тем­ператури і тиску, з якими приходиться зуст­річатися в техніці пило- і золовловлювання, ця залежність достатньо мала і, як правило, не врахову­ється.