1.2.9 Здатність до самозаймання


Здатність до самозаймання і утворення вибухонебезпечних сумішей з повітрям залежить від хімічних і терміч­них властивостей пилу, від розмірів і форми частинок, їх концентрації в повітрі, від вологовмісту і складу газів,  розмірів температури джерела запалення і відносного вмісту інертного пилу. Здатність до самозапалення мають деякі пили органічних речовин, які утворюються при переробленні барвників, пластмас, волокон, а також пили металів: магнію, алюмінію і цинку.
Мінімальні вибухонебезпечні концентрації завислого в повітрі пилу – приблизно 20…500 г/м3, максимальні – 700...800 г/м3. Чим більший вміст кисню в газовій суміші, тим можливіший вибух і більша його сила. При вмісті  кисню менше 16% пилова хмара не вибухає.