1.2.7 Електрична провідність


Електрична провіднсть пилу оцінюється за питомим електричним опором шару пилу , Ом•см, який залежить від властивостей окремих частинок (від поверхневої та внутрішньої електропровідності, форми і розмірів частинок) а також від структури шару і  параметрів газового потоку. Електрична провідність істотно впливає  на роботу електрофільтрів.
Залежно від питомого електричного опору пил поділяють  на три групи:
- низькоомний пил з ρш<10 Ом•см. При осаджуванні на електроди частинки пилу миттю розряджаються, що може привести до вторинного виносу;
пил з ρш=104...1010  Ом•см. Цей пил добре вловлюється в електрофільтрі, тому що розрядка частинок проходить не одразу,  а на протязі часу, необхідного для накопичення шару;
пил з ρш>1010...1013  Ом•см. Вловлювання пилу цієї гру­пи в електрофільтрах визиває великі труднощі. Частинки пилу цієї групи утворюють на електроді пористий ізолювальний шар [13-15].

Рисунок 1.3 – Номограма для визначення швидкості витання в повітрі частинок пилу розміром до 100 мкм